Jaarplan Netwerk Dementie

Zoals elk jaar heeft het Netwerk Dementie IJssel- en Vechtstromen ook voor 2023 een jaarplan geschreven en een begroting opgesteld. Wilt u weten wat we van plan zijn, dat kunt u hier lezen.