Wonen in een passende omgeving

De meeste mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde huis blijven wonen. Wanneer er bij dementie steeds meer zorg en begeleiding nodig is, kan er een moment komen dat zelfstandig thuis wonen niet meer gaat. Een belangrijke reden kan zijn dat de partner of andere verzorgers het niet langer volhouden om de dagelijkse begeleiding te bieden. Wat zijn dan de mogelijkheden?

Vormen van woonvoorzieningen en -begeleiding

Voor iemand met beginnende dementie zijn er andere mogelijkheden dan wanneer er meer en specialistischer zorg nodig is. U kunt denken aan:
  • Zelfstandig wonen: in de eigen woning, al dan niet met hulpmiddelen of aanpassingen in en rondom huis, met ondersteuning van bijvoorbeeld thuiszorg of ergotherapie. Soms kan men gebruik maken van voorzieningen van een nabijgelegen verzorgingshuis
  • Verzorgingshuis of woonzorgcentrum: wonen inclusief noodzakelijke verzorging en de mogelijkheid om aan gezamenlijke activiteiten en mogelijk ook dagbesteding deel te nemen. Zeker voor echtparen en bij beginnende dementie geschikt.
  • Kleinschalig wonen: begeleid wonen in een kleinschalige voorziening met voor iedere bewoner een eigen kamer en daarnaast gezamenlijke ruimtes. Er worden activiteiten georganiseerd en er wordt bijvoorbeeld gezamenlijk boodschappen gedaan en gekookt.
  • Verpleeghuis: speciale woonvoorzieningen voor mensen met dementie. Specialistische zorg is intern aanwezig en er worden activiteiten georganiseerd. Ook hier is veelal sprake van kleinschalig wonen in een groot gebouw.
Er zijn verschillen tussen deze woonvoorzieningen. Belangrijk is dat het voor de persoon met dementie, de partner en mantelzorger een passende omgeving biedt. Op de website van Filica kunt u heel makkelijk via de zoekfunctie een voor u passende woonvorm en woonomgeving vinden.

Oriënteren, indicatie en inschrijven

Om uw voorkeur begeleiding en verzorging bij het wonen helder te krijgen en er op tijd gebruik van te kunnen maken, is het verstandig om u tijdig te oriënteren. Helaas zijn er voor veel woonvoorzieningen wachtlijsten, waardoor u niet altijd direct in uw huis van voorkeur terecht kunt en soms maanden moet wachten. Om in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Omdat het aanvragen ingewikkeld is, adviseren we u om hiervoor hulp en advies te vragen. Dat kan via de thuiszorg, de casemanager of bij de woonvoorziening waar u graag wilt wonen. Zie hiervoor ook de pagina over het aanvragen van een indicatie.

Wat is er in uw woonplaats mogelijk?

Wilt u meer weten wat er in uw woonplaats of directe omgeving aan woonvoorzieningen of begeleiding bij het wonen mogelijk is? Selecteer hieronder uw woonplaats en krijg een overzicht van het aanbod. Of zoek bij de organisatie van uw voorkeur naar de mogelijkheden.

Organisaties

9 organisaties gevonden