Een vaste en vertrouwde contactpersoon

Dementie is een ingrijpende ziekte voor alle betrokkenen. De ziekte ontwikkelt zich vaak gedurende meerdere jaren en kan in elke fase leiden tot nieuwe vragen en problemen. Met hulp van naasten en professionele begeleiding en zorg kan de persoon met dementie zo lang en goed mogelijk in de eigen woonomgeving blijven wonen. Een casemanager dementie kan hierbij helpen. Casemanagement is een vorm van intensieve en langdurige begeleiding die zich richt op de persoon met dementie én op zijn of haar naaste omgeving.

Achtergrond en taak van de casemanager

Een casemanager dementie is een speciaal opgeleide HBO-professional. Hij of zij is voor u en uw naasten het vaste aanspreekpunt voor informatie en advies. Een casemanager helpt u om te gaan met de veranderingen die de ziekte in uw leven veroorzaakt en, indien nodig, zorg en hulp te coördineren. Zeker als de situatie thuis meer zorg en hulp vraagt, is het van groot belang dat u een vertrouwd iemand heeft met wie u kunt overleggen en die zaken met en voor u kan regelen.

Hoe komt u aan een casemanager?

Wanneer uw huisarts de diagnose dementie heeft gesteld, kunt u hem of haar om een casemanager dementie vragen. Als u op de Geheugenpolikliniek van het ziekenhuis de diagnose hebt gehoord, kunt u de arts daar ook vragen om een casemanager. Meestal komt dit onderwerp vanzelf in het gesprek aan de orde. Ook bij een ‘niet pluis-gevoel’ waarbij u twijfels heeft over uw geheugen en wanneer u nog geen zorg of hulp nodig heeft, is het mogelijk om naar een casemanager te vragen. De casemanager werkt bij een van de (thuis)zorgorganisaties in de regio, maar werkt onafhankelijk van de eigen organisatie. Zodat de casemanager de juiste hulp en ondersteuning kan adviseren en zo nodig regelen. De casemanager dementie overlegt indien nodig met de huisarts en andere hulpverleners. Daarvoor wordt altijd uw toestemming gevraagd.

Meer weten over de casemanager?

Wilt u eerst meer informatie over de mogelijkheden van een casemanager, dan kunt u contact met ons opnemen. Dat kan via het telefonisch spreekuur, elke maandag van 09.00 tot 12.00 uur, telefoonnummer (038) 42 42 010. Of via het invullen van het contactformulier. Na ontvangst nemen wij contact met u op.