Hulp bij het aanvragen van indicaties voor zorg

Voor bepaalde vormen van zorg, begeleiding of hulpmiddelen bij dementie heeft u een indicatie nodig. Dat is een bevestiging van wat u aan zorg nodig heeft en hoeveel u nodig heeft. De instantie die de zorg betaalt en de organisaties die de zorg bieden vragen om zo’n indicatie. Het is vaak niet eenvoudig om te weten waar u moet zijn voor welke aanvraag. En ook de aanvraag zelf kan best lastig zijn. Uw casemanager, een vaste en vertrouwde contactpersoon uit ons netwerk, helpt u er graag bij.

Waar vraagt u een indicatie aan?

Voor de meeste vorm van zorg, zoals thuiszorg, wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis is een indicatie nodig. Dat geldt ook voor het gebruikmaken van dagbesteding of hulpmiddelen zoals een scootmobiel of een traplift.

Afhankelijk van de soort zorg, begeleiding of het hulpmiddel vraagt u een indicatie aan bij:

  • het Wmo-loket van uw gemeente
  • het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Verwijzing en hulp bij de indicatie-aanvraag

Uw casemanager helpt u bij het kiezen van de juiste instantie, het zoeken naar en het aanvragen van passende voorzieningen. Als u nog geen casemanager heeft of het liever zelf regelt, dan zijn er vrijwilligers- en belangenorganisaties die u kunnen helpen, maar ook kunt u contact opnemen met de indicerende instanties zelf. Zie hieronder welke dat in uw gemeente zijn.

Wilt u de hulp van een casemanager inschakelen? Neemt u dan eerst contact op met uw huisarts. Hij/zij kan u verder helpen.