Netwerk Dementie: van advies tot begeleiding

Voor mensen met dementie is het risico op ‘verdwalen’ in de wereld van loketten, zorg- en hulpverleningsorganisaties groot. Het is belangrijk om het aanbod te laten aansluiten op de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Te zorgen voor overzichtelijkheid en toegankelijkheid. Essentieel is dat mensen met dementie en hun naasten op een eenvoudige manier keuzes kunnen maken voor hulp, begeleiding en zorg.

Netwerk Dementie IJssel- en Vechtstromen helpt u graag antwoorden te vinden. Netwerk Dementie IJssel- en Vechtstromen is een samenwerkingsverband van verschillende (thuis)zorgorganisaties die zijn gespecialiseerd in het geven van advies en zorg aan mensen met dementie en hun mantelzorger(s). Aangesloten zorg- en dienstverlenende organisaties zijn werkzaam in Dalfsen, Hardenberg, Heino, Kampen, Ommen, Staphorst, Wijhe, Zwartewaterland en Zwolle. Het gezamenlijk doel is om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten in de regio te verbeteren.

Netwerk als vraagbaak

De meeste mensen met dementie, zo’n 70%, wonen zelfstandig. Pas als dit niet langer gaat, komt verhuizing naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis in beeld. Tot die tijd is het voor partners, kinderen en andere naasten vaak lastig om te bepalen welke hulp en begeleiding beschikbaar is, en vooral bij wie je daarvoor moet zijn. Netwerk Dementie IJssel- en Vechtstromen is hiervoor de centrale vraagbaak.

Concreet betekent het dat wij u kunnen helpen met: