Bewindvoering, mentorschap & curatele: waarborgen van belangen

Er komt een moment dat het moeilijker wordt om situaties goed te overzien en te beoordelen. Het nemen van beslissingen wordt dan lastiger, bijvoorbeeld over geldzaken en over verzorging en behandeling.Hoe zorgt u ervoor dat er goede keuzes gemaakt worden?

Mentor, bewindvoerder of curator

Het is belangrijk om iemand te helpen met het nemen van beslissingen of beslissingen voor iemand te nemen als hij of zij dat zelf niet meer kan. Het is dan nodig om deze rol vast te leggen. Een mentor, bewindvoerder of curator vertegenwoordigt iemand met dementie op verschillende gebieden:

  • Persoonlijke en zorginhoudelijke belangen: we noemen dit mentorschap, vast te leggen via een kantonrechter. U kunt het mentorschap online aanvragen via rechtspraak.nl.
  • Financiële belangen, bijvoorbeeld rondom een eigen woning of andere goederen, belastingaangifte en bankzaken. In dat geval wordt via de kantonrechter een bewindvoerder aangesteld. U kunt bewindvoering online aanvragen via rechtspraak.nl.
  • Alle belangen: iemand die zowel voor de zorginhoudelijke als voor de financiële en juridische beslissingen verantwoordelijk is noemen we een curator. Iemand die onder curatele wordt gesteld is handelingsonbekwaam. Een curator beslist dan over geld, verzorging of behandeling. U kunt een onder curatele stelling online aanvragen via rechtspraak.nl.

Alzheimer Nederland legt de verschillende vormen van vertegenwoordiging ook uit op deze pagina.