Ergotherapie: praktische oplossingen op maat

Mensen met beginnende dementie krijgen vaak steeds meer moeite met eenvoudige, dagelijkse handelingen als koffiezetten, een boodschap doen of zich aankleden. Maar ook met meer ingewikkelde handelingen als koken, tuinieren of het uitoefenen van hobby’s. Met behulp van ergotherapie worden allerlei handeling geoefend en getraind, waardoor het dagelijks functioneren verbetert. Hiermee kan iemand zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en wordt bovendien de mantelzorger minder belast.

Ergotherapie: werkwijze en vergoeding

Ergotherapie vindt bij voorkeur thuis plaats, daar waar de problemen zich voordoen. De ergotherapeut onderzoekt in overleg met de cliënt en mantelzorger, en zo nodig ook met de betrokken arts of fysiotherapeut, wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Aan de hand van gezamenlijk bepaalde doelen komt de ergotherapeut met specifieke oplossingen, geeft advies en biedt trainingen aan. Soms zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan de woonomgeving nodig. Om in aanmerking te komen voor ergotherapie, is een verwijzing van de huisarts, specialist ouderengeneeskunde (geriater) of medisch specialist nodig. De kosten voor de ergotherapeutische behandeling worden tot een maximum bedrag per jaar vergoed vanuit de basisverzekering.

Organisaties voor ergotherapie in uw woonplaats

Als netwerk verwijzen wij u graag door naar organisaties met ergotherapeuten die geschoold zijn in de richtlijn ‘ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers’ en deze als basis voor behandeling gebruiken. Deze EDOMAH-ergotherapeuten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en aangesloten bij de Kwaliteitskring Ergotherapie bij Dementie regio Overijssel. Selecteer hieronder uw woonplaats en bekijk welke organisaties ergotherapie aanbieden.

Organisaties

4 organisaties gevonden