Wachttijd casemanagement

Binnen onze regio zijn er bij de aangesloten organisaties geen wachtlijsten.

Per 1 december 2018 moeten zorgaanbieders, die casemanagement dementie leveren, registreren hoelang bij hen de wachttijd daarvoor is. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit meer inzicht in de wachttijden in bepaalde regio’s. Vanaf eind 2021 is het Netwerk Dementie IJssel- en Vechtstromen verplicht gegevens over wachttijden aan te leveren namens alle zorgorganisatie die actief zijn in deze regio. Tevens moet het netwerk de wachttijden publiceren op de eigen website. Aangezien er geen wachtlijst is, worden aanmeldingen binnen enkele dagen opgepakt.