Regionaal Jungheimer Café opent zijn deuren

Een nieuwe ontmoetingsplaats voor jonge mensen met dementie: op dinsdag 6 september aanstaande opent het Jungheimer Café in Zwolle zijn deuren. Het is, na Friesland en Utrecht, het derde Jungheimer Café in Nederland en richt zich op jonge mensen met dementie en hun naasten. Het café is in Zwolle, maar richt zich nadrukkelijk op alle jonge mensen met dementie en hun naasten in de hele regio.

Het Jungheimercafé is een nieuw initiatief in Zwolle, een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jonge mensen met een vorm van dementie en hun partners en/of mantelzorgers. Het is een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en informatie krijgen. Deze avond wordt georganiseerd en begeleid door een mix van enthousiaste vrijwilligers en professionals van het Netwerk Dementie IJssel- en Vechtstromen en de daarbij aangesloten casemanagers, Alzheimer Nederland en ZwolleDoet!

Download de flyer: flyer Jungheimer Café Zwolle

Voor meer informatie: PERSBERICHT – Start Jungheimercafé