Bijeenkomsten Alzheimer Trefpunt voorzichtig opgestart

Hoewel de corona-situatie nog wat onzeker is, worden bijeenkomsten van Alzheimer Trefpunten of Café’s weer voorzichtig opgestart. Vanzelfsprekend met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Dit betekent ook dat van tevoren aanmelden nodig is, om zo de 1,5 meter te kunnen waarborgen. In de agenda (zie knop bovenaan de pagina) publiceren we de komende bijeenkomsten.