Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland, locatie Zwartsluis

Het onderwerp op 27 januari is: ‘Is het dementie?’ – zorgen over vergeetachtigheid

Dementie, de verschillende vormen en symptomen. En hoe ga je ermee om?

Details

Meer informatie?

Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland, Vloeddijk 79, 8261 GE Kampen, tel. 038 332 5550 Zwartewaterland: welzijns-/mantelzorgconsulent, tel. 06-1301 4955 Deze avonden worden georganiseerd door Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland De stichting staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Rekeningnummer van de stichting: IBAN NL30 RABO 0132 8531 40.