Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland, locatie Kampen

Het onderwerp op 3 februari is Hoe betrek je de buurt?

Hoe zetten mantelzorgers hun sociale omgeving in bij de zorg voor hun naasten? Een programma verzorgd door samendementievriendelijk.nl.

 

Details

  • maandag 3 februari 2020
  • 19.30-21.30 uur
  • Restaurant ‘Ma Greet’, Burgwal 45 in Kampen
  • Toegang en koffie/thee gratis. Collectebus voor vrijwillige bijdrage voor organisatie van deze avonden.

Meer informatie?

Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland, Vloeddijk 79, 8261 GE Kampen, tel. 038 332 5550 Zwartewaterland: welzijns-/mantelzorgconsulent, tel. 06-1301 4955 Deze avonden worden georganiseerd door Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland De stichting staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Rekeningnummer van de stichting: IBAN NL30 RABO 0132 8531 40.