Wonen met dementie - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Wonen met dementie

De meeste mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde huis blijven wonen. Met de nodige begeleiding, zorg en mogelijk aanpassing in het huis, kan deze wens ondersteund worden. Als de ziekte vordert en de persoon met dementie steeds meer zorg en begeleiding nodig heeft, kan er een moment komen dat zelfstandig thuis wonen niet meer gaat. Een belangrijke reden kan zijn, dat de partner of andere verzorgers, het niet langer kunnen volhouden de dagelijkse begeleiding te bieden.

Iemand met beginnende dementie kan vaak in een woning met zorg of een verzorgingshuis voldoende begeleiding en hulp krijgen. Als iemand meer en specialistischer hulp en zorg nodig heeft, is een verpleeghuis of een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie nodig.

Oriënteren en inschrijven

Er zitten verschillen tussen al deze woonvoorzieningen. U kunt zich oriënteren en zo ontdekken wat uw voorkeur heeft. Helaas zijn er wachtlijsten, waardoor u soms niet terecht kunt in het huis van uw voorkeur en soms maanden moet wachten. Informeer hier naar!

Om in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Omdat het aanvragen ingewikkeld is, adviseren we u om hiervoor hulp en advies te vragen. Bij het aanbod in uw gemeente, staat hoe u een aanvraag bij het CIZ kunt indienen.

U kunt begeleiding en advies vragen van een casemanager dementie. Deze is deskundig en in staat om u gedurende langere tijd advies en begeleiding te bieden. Soms intensief adviserend en coördinerend, soms op afstand; afhankelijk van wat u wenst of nodig heeft. Meer informatie over casemanagement dementie

Mogelijkheden voor wonen met dementie

Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden. Als u klikt op een mogelijkheid (onderstreepte tekst) krijgt u voor uw gemeente een toelichting en een overzicht van het lokaal relevante aanbod.

Klik op één van de regels en u krijgt het lokale aanbod in beeld!