Wat is dementie? - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenaandoeningen. Deze aandoeningen hebben met elkaar gemeen dat er door veranderingen in de hersenen bepaalde hersencellen niet goed meer functioneren. Uiteindelijk sterven deze cellen af. Als gevolg daarvan ontstaan uiteenlopende klachten en symptomen. De verzameling van deze klachten en symptomen wordt dementie genoemd.

In het begin van de ziekte gedragen mensen zich nog vrij normaal, omdat de meeste cellen dan nog goed werken. Naarmate meer delen van de hersenen worden aangetast, worden de veranderingen in doen en denken opvallender. De ziekte van Alzheimer komt het meest voor en is de bekendste vorm van dementie. Maar er zijn nog vele andere vormen van dementie. Vasculaire en Frontotemporale dementie bijvoorbeeld. (zie: vormen van dementie).

Welke vorm van dementie iemand heeft hangt af van het gebied in de hersenen dat wordt aangetast.  Hierdoor zijn de klachten bij elke vorm van dementie weer anders. Iemand met de ziekte van Alzheimer wordt in de eerste plaats vergeetachtig. Iemand met Frontotemporale dementie gaat vooral dwangmatig gedrag vertonen. In beide gevallen noemen we het dementie.