Verzekeringen, AWBZ en WMO - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Er is veel informatie over mogelijke verzekeringen en vergoedingen. De volgende links kunnen u helpen een overzicht te krijgen op de mogelijkheden:

Zorgverzekering Informatie Centrum - een nieuw onafhankelijk platform dat informatie geeft over zorgverzekeringen.
O.a. met informatie over de Zorgverzekeringswet, de zorgpremie en WMO.

* Zorgverzekering Vergelijken - Tips bij het vergelijken van zorgverzekeringen en het eventuele overtstappen.

Informatie over de AWBZ - Informatie over de AWBZ (zoals de eigen bijdrage). Handig voor iedereen die in aanraking komt met de langdurige en intensieve zorg.

Informatie over het PGB - Informatie over het Persoons Gebonden Budget (PGB). Wie en wanneer komt u hiervoor in aanmerking? En welke zorg valt onder deze regeling?

Informatie WMO - Informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die mensen met dementie (en familie) helpt met het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.