Verschillende ziektebeelden - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Verschillende ziektebeelden en het beloop

Als iemand de diagnose dementie krijgt, is er vaak al langere tijd iets aan de hand. Soms begint het met verwardheid, problemen met namen, de tijd, plannen of het hanteren van voorwerpen. Pas als er meerdere van deze verschijnselen tegelijk optreden kan er dementie gediagnosticeerd worden.

Veel mensen met dementie hebben een langdurig ziekteproces, soms meer dan 10 jaar. Bij anderen duurt het korter of komt er een andere ziekte waaraan iemand overlijdt. Hoe het ziekteproces beloopt hangt van veel factoren af zoals de onderliggende ziekte, de omstandigheden, de lichamelijke conditie maar ook de persoonlijkheid van de persoon.

Het ziekteverloop van de ziekte van Alzheimer staat beschreven op de site van Alzheimer Nederland. Opvallend is dat de ziekte vele jaren duurt en dat er in het begin nog geen duidelijkheid is maar wel vermoedens. zie http://www.alzheimer-nederland.nl/informatie/wat-is-dementie/vormen-van-dementie/ziekte-van-alzheimer.aspx

Voor informatie over andere ziektebeelden kunt u ook op de site van Alzheimer Nederland terecht:

Als u een brochure ‘Zorgen over Alzheimer’ wilt ontvangen, klik dan hier.

Als u op het internet meer wilt lezen over dementie kunt u kijken op de volgende sites:
Alzheimer Nederland: www.alzheimer-nederland.nl
Moderne Dementiezorg: www.moderne-dementiezorg.nl