Tips huisartsbezoek - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Tips voor een bezoek aan de huisarts

Een huisarts moet meestal in hele korte tijd bepalen of er echt iets aan de hand is. Bekend is dat mensen met mogelijk dementie soms hun best doen om normaal te functioneren. De kans bestaat dat de huisarts hier niet doorheen kan kijken. Daarom hieronder een aantal tips, voor als u voor uzelf of voor een ander naar de huisarts gaat met zorgen over dementie:

  • Maak een afspraak voor een lang consult en vertel waarvoor u komt.
  • Ga altijd met minimaal twee personen.
  • Bereid u voor door op papier te zetten wat u allemaal meegemaakt heeft, waarom u zich zorgen maakt. Geef dit lijstje aan de huisarts of lees het voor.
  • Indien de persoon met dementie niet mee wil, ga dan toch het gesprek aan met de huisarts. Vertel wat u ervaart, hoe het thuis gaat. Vraag de huisarts uw naaste uit te nodigen voor een consult of, beter, om op huisbezoek te komen.

De huisarts kan mogelijk niet in één consult constateren of er sprake is van een vorm van dementie. Gaat u gerust nogmaals indien u zich zorgen maakt.

Als er geen medewerking is

Mensen met (beginnende) dementie hebben hun eigen manier van omgaan met de ziekte en de beperkingen. Velen proberen zo goed mogelijk hun ‘normale’ doen vol te houden. Anderen worden verdrietig, angstig, isoleren zich, worden boos. Zoals iedereen, heeft ook iemand met dementie het recht om zelf beslissingen te nemen.

Maar, mensen met dementie hebben vaak ook niet goed door wat er aan de hand is, hoe erg het is en hoe moeilijk het voor de naasten is hiermee om te gaan. Natuurlijk heeft u het beste met hem of haar voor. U zult daarom steeds vaker beslissingen voor hem of haar moeten nemen, haar of hem moeten motiveren om naar de huisarts te gaan, naar dagactiviteiten, om hulp toe te laten. Dat is moeilijk en vraagt veel van de partner of kinderen.

Het is bijna niet mogelijk om hier algemene tips voor te geven. U kent de persoon het beste, maar soms zijn vreemde ogen meer dwingend. Vraag uw huisarts om hulp. Of vraag om begeleiding van een ‘casemanager dementie’.