Onderzoek en diagnostiek - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Onderzoek en diagnostiek

Als u zich afvraagt of er sprake is van een dementie, kunt u het best naar uw huisarts gaan. Hij of zij kan u zelf onderzoeken, maar u ook verwijzen. Hieronder vindt u enkele adviezen hierover.

Dementietest

Als u zich zorgen maakt over uw partner, vader of moeder, kunt u een testje invullen op internet. U vult dan in of er sprake is van een meer dan normale achteruitgang. Indien dit het geval is, wordt u geadviseerd om met uw zorgen naar de huisarts te gaan. U kunt deze test doen op www.dementietest.nl

Op de website www.zorgenoveralzheimer.nl kunt u een brochure bestellen waarin ook een test is opgenomen.

Een dementietest die door de persoon met dementie zelf kan worden ingevuld is niet zomaar verkrijgbaar. Het testen en onderzoeken van dementie vraagt om deskundigheid en ervaring. Daarom wordt u geadviseerd om bij zorgen over het geheugen of andere signalen die op dementie wijzen, naar de huisarts te gaan. De huisarts kan uzelf onderzoeken of verwijzen naar een specialist.

Onderzoek door een arts

Als u zich zorgen maakt over uzelf of over uw partner of ouders, dan adviseren wij u om een afspraak te maken met de huisarts. Hij/zij kan onderzoeken of er sprake is van dementie. Of u verwijzen voor nader onderzoek naar een specialist. Er kan ook een andere, behandelbare ziekte spelen. Een diagnose is belangrijk voor goede begeleiding zodat u langer goed en zelfstandig thuis kunt blijven wonen en leven.

Als u met uw zorgen bij de huisarts komt, wil deze de persoon met dementie onderzoeken. Dit onderzoek bestaat uit een lichamelijk deel en uit een aantal testjes en gesprekken over hoe het gaat in het dagelijks leven. De arts wil ook weten hoe de naasten (partner, kinderen) de patiënt ervaren. Zij weten het best hoe de persoon was en hoe het nu gaat.

Met de informatie uit de diverse onderzoeken komt de arts tot een diagnose. Soms zal de diagnose ‘waarschijnlijk dementie’ gesteld worden, soms preciezer zoals ‘Ziekte van Alzheimer’ of ‘Vasculaire dementie’. Met de diagnose eindigt het onderzoek. Maar voor alle betrokkenen is dit een nieuw begin. Nu weten ze wat er aan de hand is. Soms is deze duidelijkheid een opluchting. Maar vaak wordt men zich ervan bewust dat de ziekte alleen maar erger wordt. Het is van groot belang dat u en uw naasten goede informatie krijgen over de ziekte, over de gevolgen, de toekomst en hoe hiermee om te gaan. Deze informatie en begeleiding kunt u krijgen van de huisarts maar ook van een speciale casemanager dementie.

Enkele adviezen over het bezoek aan de huisarts met zorgen over dementie vindt u hier. Ook vindt u hier aanwijzingen hoe om te gaan als de persoon met dementie niet wil meewerken.