Ondersteuning - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Praktische hulp en ondersteuning, juist bij dementie

Door de ziekte dementie krijgt iemand steeds meer moeite met allerlei dagelijkse dingen: koken, schoonmaken, administratie, op bezoek gaan. Later krijgt iemand met dementie vaak ook moeite met wassen en aankleden, medicijngebruik en soms met eten. Natuurlijk proberen de meeste mensen het leven zo normaal mogelijk voort te zetten. Maar voor de partner en naasten kan dit erg zwaar worden. Bovendien is niet iedereen in staat om bijvoorbeeld de administratie te doen of te helpen met wassen en aankleden.

Het kan dan wijs zijn om voor een aantal zaken praktische hulp en ondersteuning te vragen. Zodat u niet alles zelf hoeft te doen en als mantelzorger ook tijd voor uzelf heeft. Zo kunt u het langer volhouden. Hieronder staan een aantal mogelijkheden voor praktische hulp en ondersteuning die van pas kunnen komen. Als u bij het aanbod doorklikt naar uw gemeente, ziet u een aantal adressen van aanbieders waar u terecht kunt.

Hulp aanvragen met indicatie

Voor sommige hulp en ondersteuning moet u een ‘indicatie’ aanvragen bij de gemeente. De gemeente bepaalt dan of u hier recht op heeft. Voor thuiszorg heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het aanvragen is best ingewikkeld. Laat u hiermee helpen door het gemeenteloket, een ouderenconsulent, mantelzorgconsulent of de thuiszorgorganisatie van uw voorkeur. Bij het aanbod voor uw gemeente staat hoe u een indicatie kunt aanvragen en wie u hiermee kan helpen. Voor sommige hulp wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Wat voor praktische hulp en ondersteuning is er mogelijk?