Mantelzorg - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Cursus en gespreksgroep voor mantelzorgers

Dementie roept veel vragen op en doet veel met iedereen die erbij betrokken is. Begrijpen wat de ziekte met iemand doet en hoe u hier het best op kunt inspelen, is van groot belang. In een cursus of een gespreksgroep krijgt u deskundige uitleg en kunt u uw vragen en ervaringen delen. En uw hart luchten.

Informatie, praktische tips

DementieOnline.nl is een nieuw initiatief van Stichting Geriant ter ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie. Zij kunnen hier terecht voor informatie, praktische tips en een online cursus. In Nederland hebben zo’n 300.000 mensen dementie. Dit aantal neemt elke dag toe. Mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. Dit vraagt veel van hun mantelzorgers. DementieOnline biedt ondersteuning en maakt mantelzorgers krachtiger, zodat ze de zorg langer kunnen volhouden.
De folder kunt u hier downloaden.

Online cursus

De online cursus is een belangrijk onderdeel van DementieOnline. Van achter hun computer leren mantelzorgers beter om te gaan met de ziekte dementie, het veranderende gedrag van hun naaste en hun eigen emoties. Cursisten krijgen begeleiding van een persoonlijke coach. Kijk voor meer informatie op www.dementieonline.nl. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de cursus.


Mogelijkheden in regio IJssel-Vecht

toon organisaties voor gemeente:

Buddyzorg
Humanitas
Afdeling Zwolle
mantelzorgondersteuning
Postbus 1260
8001 BG Zwolle
tel. 038-888 32 50
humanitaszwolle@live.nl
www.humanitas.nl
Stichting Present
Zwolle
mensen helpen mensen
tel. 038 - 460 85 70
www.stichtingpresent-zwolle.nl
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden"
Mantelzorgondersteuning
Carinova Mantelzorg Ondersteuning
Staphorst, Rouveen
mantelzorgondersteuning
Postbus 49
8100 AA Raalte
tel. 0900-8662
steunpuntmantelzorg@carinova.nl
www.mantelzorgondersteuning.nl
alleen voor Staphorst, Wijhe m.u.v. Heino
DementieOnline
initiatief van Geriant
tel. 072-5270390
info@dementieonline.nl
www.dementieonline.nl
Via deze website kunt u zich aanmelden voor de internetcursus.
Informele Zorg - Netwerkcoach
onderdeel van Vrijwilligerscentrale
Hulp bij opbouwen/uitbreiden sociale netwerk
Burg. Drijbersingel 11
Zwolle
tel. 038-422 5200
informelezorg@zwolledoet.nl
www.informelezorgzwolle.nl
Mantelzorg
onderdeel van Vrijwilligerscentrale
mantelzorgondersteuning
Burg. Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle
tel. 038-422 5200
mantelzorg@zwolledoet.nl
www.mantelzorgzwolle.nl
Nederlandse Patiënten Vereniging
landelijk
christelijke grondslag
Kerkewijk 115
3904 JA Veenendaal
tel. 0318-547 888
info@npvzorg.nl
www.npvzorg.nl
Netwerkcoach
Steunpunt Mantelzorg Kampen
Hulp bij opbouwen/uitbreiden sociale netwerk
tel. 038-332 5550
mantelzorg@welzijnkampen.nl
www.welzijnkampen.nl
Netwerkcoach
Steunpunt Mantelzorg Zwartewaterland
Hulp bij opbouwen/uitbreiden sociale netwerk
tel. 038-477 3840
mantelzorgzwartewaterland@hetnet.nl
www.swoz.nl
NPV Afd. vrijwillige thuiszorg
vrijwillige thuiszorg
Dalfsen/Nieuwleusen
tel. Dalfsen: (0529) 434288 of 431905
tel. Nieuwleusen: (0529) 481705 of 481877
PGVZ
PersoonsGebonden, Vraaggerichte Zorg
Zorg en begeleiding
tel. 038-333 1794
info@pgvz.nl
https://www.persoonsgebonden-vraaggerichte-zorg....
Regelhulp
landelijk
wegwijzer v/d overheid naar zorg en ondersteuning
Postbus 51
tel. 0800-8051
www.regelhulp.nl
St.Welzijn in Kampen (steunpunt Mantelzorg)
Kampen
lotgenotencontact en voorlichting
Vloeddijk 79
8261 GE Kampen
tel. 038-33 25 550
mantelzorg@welzijnkampen.nl
www.welzijnkampen.nl
Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuiszorg Zwartewaterland
Zwartewaterland
voorlichting/lotgenotencontact/
Dorus Rijkerstraat 2
8281 DG Genemuiden
tel. 06-1301 4955
mantelzorgzwartewaterland@hetnet.nl
www.mantelzorg.info
Stichting Evenmens, informele zorg voor elkaar
Heino, Olst/Wijhe, Staphorst en omgeving
voorlichting/lotgenotencontact/mantelzorgondersteuning
Postbus 262
7440 AG Nijverdal
tel. 0548-638 830 voor afspraak thuis
info@evenmens.nl
www.evenmens.nl
Stichting Present
Zwolle
mensen helpen mensen
tel. 038 - 460 85 70
www.stichtingpresent-zwolle.nl
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden"
Stichting SAAM Welzijn
voorlichting/mantelzorgondersteuning/informele zorg
Kroonplein 66
8151 AZ Lemelerveld
tel. 0572-372882 voor afspraak thuis
WeHelpen.nl
online platform
voor patinten, mantelzorgers en vrijwilligers
www.wehelpen.nl
Werk & Mantelzorg
landelijk
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
tel. 0343-477890
info@werkenmantelzorg.nl
www.werkenmantelzorg.nl/
Werkgroep Mantelzorg
Nieuwleusen
belangenbehartiging mantelzorgers
tel. 0529-850910
Werkgroep Mantelzorg
Dalfsen
belangenbehartiging mantelzorgers
tel. 0529-434317
WijZ
De Riethoek
informatie voor senioren
Patriottenlaan 1
8014 XP Zwolle
tel. 038-851 5700
info@wijz.nu
www.wijz.nu
WijZ
Werkeren
informatie voor senioren
Werkerlaan 154
8043 LK Zwolle
tel. 038-851 5700
info@wijz.nu
www.wijz.nu
ZGR
Diverse locaties
Zorg in het hart van Salland, met welzijn wonen en zorg
Kerkstraat 3
8102 EA Raalte
tel. 0572 744 050
www.zgr.nl
Als specialist in dementiezorg bieden wij steun en begeleiding daar waar het nodig is, op allerlei manieren.
Zorgspectrum Het Zand
De Hulstkampen
verzorgingshuis
Raiffeissenstraat 1
7711 JE Nieuwleusen
tel. 0529-478 100
info@hetzand.nl
www.hetzand.nl
Zorgloket maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.00 uur
Respijtzorg
Allegoeds Vakanties
landelijk
vakantie met zorg
Molenweg 49a
6741 KK Lunteren
tel. 0318-48 51 83
info@allegoedsvakanties.nl
www.allegoedsvakanties.nl
Carinova Mantelzorg Ondersteuning
Staphorst, Rouveen
mantelzorgondersteuning
Postbus 49
8100 AA Raalte
tel. 0900-8662
steunpuntmantelzorg@carinova.nl
www.mantelzorgondersteuning.nl
alleen voor Staphorst, Wijhe m.u.v. Heino
De Blauwe Gids
landelijk
online zoeken naar aangepaste vakanties
www.deblauwegids.nl
Handen in huis
landelijk
24 uurs respijtzorg
J.F.Kennylaan 99
3981 GB Bunnik
tel. 030-65 909 70
info@handeninhuis.nl
www.handeninhuis.nl
Het Vakantiebureau
landelijk
Vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partner met dementie
Postbus 6
6740 AA Lunteren
tel. 0318-48 66 10
info@hetvakantiebureau.nl
www.hetvakantiebureau.nl
Hoeve HoltRust
landelijk
overbruggingszorg/logeermogelijkheid
Holtrustweg 16
7954 PB Rouveen
tel. 038 - 477 3314
diknap@solcon.net
www.holtrustzorg.nl
IJsselheem
Zorghuis Wilhelmina van Sonsbeeck
Bagijneweide 3
8021 TA Zwolle
tel. 038-425 7707
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
Zorghuis Anna Heerkens
Hertenstraat 8
8011 GT Zwolle
tel. 038-425 7707
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
Zorghuis Theodora Vos de Wael
Lijnbaan 10
8011 AR Zwolle
tel. 038-425 7707
www.ijsselheem.nl
tijdelijk verblijf mogelijk bv. ter ontlasting van mantelzorger
Mantelzorg
onderdeel van Vrijwilligerscentrale
mantelzorgondersteuning
Burg. Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle
tel. 038-422 5200
mantelzorg@zwolledoet.nl
www.mantelzorgzwolle.nl
MantelzorgNL
landelijk
ver. voor mantelzorgers
Sparrenheuvel 38
3708 JE Zeist
tel. 030- 7606055
mantelzorglijn@mantelzorg.nl
www.mantelzorg.nl
Nachtzorg bij dementie
Pilot in Zwolle tot 1 november 2018
informatie bij uw casemanager/wijkverpleegkundige of via:
tel. Sociaal wijkteam: 038-498 9980
fax Steunpunt Mantelzorg: 038-422 52
http://mantelzorgzwolle.nl
NPV Afd. vrijwillige thuiszorg
vrijwillige thuiszorg
Rondeweg 20
8271 DH IJsselmuiden
tel. 06- 5580 0746
Sociaal wijkteam Zwolle
Gemeente Zwolle
https://swtzwolle.nl/overdewijkteams
tel. 14038
www.swtzwolle.nl/wtcontact
www.swtzwolle.nl
ma-vr 09.00 - 17.00 uur
St.Welzijn in Kampen (steunpunt Mantelzorg)
Kampen
lotgenotencontact en voorlichting
Vloeddijk 79
8261 GE Kampen
tel. 038-33 25 550
mantelzorg@welzijnkampen.nl
www.welzijnkampen.nl
Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuiszorg Zwartewaterland
Zwartewaterland
voorlichting/lotgenotencontact/
Dorus Rijkerstraat 2
8281 DG Genemuiden
tel. 06-1301 4955
mantelzorgzwartewaterland@hetnet.nl
www.mantelzorg.info
Stichting Evenmens, informele zorg voor elkaar
Heino, Olst/Wijhe, Staphorst en omgeving
voorlichting/lotgenotencontact/mantelzorgondersteuning
Postbus 262
7440 AG Nijverdal
tel. 0548-638 830 voor afspraak thuis
info@evenmens.nl
www.evenmens.nl
Stichting Present
Zwolle
mensen helpen mensen
tel. 038 - 460 85 70
www.stichtingpresent-zwolle.nl
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden"
Toch Uit Vakanties
Alzheimer Nederland
respijtzorg
Postbus 183
3980 CD Bunnik
tel. 030-656 75 11
info@alzheimer-nederland.nl
www.respijtwijzer.nl
WeHelpen.nl
online platform
voor patinten, mantelzorgers en vrijwilligers
www.wehelpen.nl
Werkgroep Mantelzorg
Nieuwleusen
belangenbehartiging mantelzorgers
tel. 0529-850910
Werkgroep Mantelzorg
Dalfsen
belangenbehartiging mantelzorgers
tel. 0529-434317
WijZ Buurtkamer De Terp
voor senioren met en zonder visuele beperking
Radewijnsstraat 1
8022 BG Zwolle
tel. 038-851 5700
info@wijz.nu
www.wijz.nu
Zorgboerderij De Rietstulp
dagactiviteiten
Nieuwe Wetering 18
8294 PC Mastenbroek
tel. 038-344 6106
info@derietstulp.nl
www.derietstulp.nl
Zorgeloos weg
landelijk
vakantie met zorg
Postbus 34
8190 AA Wapenveld
tel. 06-8123 9423
info@zorgeloosweg.nl
www.zorgeloosweg.nl
Vakantie
Allegoeds Vakanties
landelijk
vakantie met zorg
Molenweg 49a
6741 KK Lunteren
tel. 0318-48 51 83
info@allegoedsvakanties.nl
www.allegoedsvakanties.nl
De Blauwe Gids
landelijk
online zoeken naar aangepaste vakanties
www.deblauwegids.nl
Het Vakantiebureau
landelijk
Vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partner met dementie
Postbus 6
6740 AA Lunteren
tel. 0318-48 66 10
info@hetvakantiebureau.nl
www.hetvakantiebureau.nl
IJsselheem
Zorghuis Wilhelmina van Sonsbeeck
Bagijneweide 3
8021 TA Zwolle
tel. 038-425 7707
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
Zorghuis Anna Heerkens
Hertenstraat 8
8011 GT Zwolle
tel. 038-425 7707
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
Zorghuis Theodora Vos de Wael
Lijnbaan 10
8011 AR Zwolle
tel. 038-425 7707
www.ijsselheem.nl
tijdelijk verblijf mogelijk bv. ter ontlasting van mantelzorger
Sociaal wijkteam Zwolle
Gemeente Zwolle
https://swtzwolle.nl/overdewijkteams
tel. 14038
www.swtzwolle.nl/wtcontact
www.swtzwolle.nl
ma-vr 09.00 - 17.00 uur
Toch Uit Vakanties
Alzheimer Nederland
respijtzorg
Postbus 183
3980 CD Bunnik
tel. 030-656 75 11
info@alzheimer-nederland.nl
www.respijtwijzer.nl
Zorgboerderij De Rietstulp
dagactiviteiten
Nieuwe Wetering 18
8294 PC Mastenbroek
tel. 038-344 6106
info@derietstulp.nl
www.derietstulp.nl
Zorgeloos weg
landelijk
vakantie met zorg
Postbus 34
8190 AA Wapenveld
tel. 06-8123 9423
info@zorgeloosweg.nl
www.zorgeloosweg.nl