Hulp administratie - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Administratie, financiën en formulieren

Als het niet meer lukt om zelf de administratie te doen en de financiën te regelen, is het van belang om op tijd hulp in te roepen. Het best kan dit met naasten geregeld worden. Maar als dit niet gaat, zijn er ook vrijwilligers die kunnen helpen. Ook voor het invullen van formulieren zult u soms deskundige hulp nodig hebben. Schroom niet om dit te vragen. Helaas zijn veel formulieren ingewikkeld en levert verkeerd invullen problemen op.

Mogelijkheden in regio IJssel-Vecht

toon organisaties voor gemeente:

Hulp administratie
Carinova Mantelzorg Ondersteuning
Staphorst, Rouveen
mantelzorgondersteuning
Postbus 49
8100 AA Raalte
tel. 0900-8662
steunpuntmantelzorg@carinova.nl
www.mantelzorgondersteuning.nl
alleen voor Staphorst, Wijhe m.u.v. Heino
Cicero Consult
praktische en adminitratieve ondersteuning
tel. 06-4297 5062
info@ciceroconsult.nl
www.ciceroconsult.nl
thuisadministratie, formulieren pgb CIZ
Humanitas
Afdeling Zwolle
mantelzorgondersteuning
Postbus 1260
8001 BG Zwolle
tel. 038-888 32 50
humanitaszwolle@live.nl
www.humanitas.nl
Mantelzorg
onderdeel van Vrijwilligerscentrale
mantelzorgondersteuning
Burg. Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle
tel. 038-422 5200
mantelzorg@zwolledoet.nl
www.mantelzorgzwolle.nl
MEE Nederland
landelijk
ondersteuning bij leven met een beperking
tel. 0900 999 88 88.
info@meenederland.nl
www.mee.nl
Sociaal wijkteam Zwolle
Gemeente Zwolle
https://swtzwolle.nl/overdewijkteams
tel. 14038
www.swtzwolle.nl/wtcontact
www.swtzwolle.nl
ma-vr 09.00 - 17.00 uur
St.Welzijn in Kampen (steunpunt Mantelzorg)
Kampen
lotgenotencontact en voorlichting
Vloeddijk 79
8261 GE Kampen
tel. 038-33 25 550
mantelzorg@welzijnkampen.nl
www.welzijnkampen.nl
Stichting Present
Zwolle
mensen helpen mensen
tel. 038 - 460 85 70
www.stichtingpresent-zwolle.nl
ďEen brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden"
Stichting Welzijn Ouderen Dalfsen
advies en dienstverlening ouderen
Pleijendal 89
7721 DW Dalfsen
tel. 0900-9888
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Raalte
advies en dienstverlening ouderen
Marktstraat 65
8102 CJ Raalte
tel. 088-850 8295
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Staphorst
advies en dienstverlening ouderen
Berkenlaan 1
7951 CA Staphorst
tel. 0522-46 51 43
ouderen@swostaphorst.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Zwartewaterland
Hasselt
advies en dienstverlening ouderen
Kareldoormanstraat 30
8061 JR Hasselt
tel. 038-477 38 40
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Zwartewaterland
Zwartsluis
advies en dienstverlening ouderen
Purperreigerlaan 138
8064 DC Zwartsluis
tel. 038-386 75 12
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Senioren Kampen
advies en dienstverlening ouderen
Vloeddijk 79
8261 GE Kampen
tel. 038-33 16 411
info@sws-kampen.nl
www.sws-kampen.nl
ut Huus
advies en dienstverlening
Jan Schamhartstraat 5
8121 CM Olst
tel. 0570-68 39 39
www.uthuus.nl
WeHelpen.nl
online platform
voor patiŽnten, mantelzorgers en vrijwilligers
www.wehelpen.nl
Werkgroep Mantelzorg
Nieuwleusen
belangenbehartiging mantelzorgers
tel. 0529-850910
Werkgroep Mantelzorg
Dalfsen
belangenbehartiging mantelzorgers
tel. 0529-434317
WijZ Stedelijk Bureau
Thuisadministratie
Bitterstraat 57
8011 XK Zwolle
tel. 038-851 5700
info@wijz.nu
www.wijz.nu
Zelf aan Zet met een tablet
netwerk vergroten en voorkomen van zorg
tel. 038-8515726/06-11628317
h.vtriet@wijz.nu