Gespreksgroepen - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Gespreksgroep voor mensen met beginnende dementie

In tegenstelling tot wat lang werd gedacht blijven mensen met dementie zich lang bewust van wat er met hen gebeurt. Ze ervaren de lichamelijke en geestelijke aftakeling heel bewust en lijden daar meestal erg onder. In een gespreksgroep kunnen ze, onder deskundige begeleiding, hun ervaringen en vragen delen. Ook krijgen ze advies over het omgaan met de ziekte en de dagelijkse activiteiten.

Mogelijkheden in regio IJssel-Vecht

toon organisaties voor gemeente:

Gespreksgroepen
Dimence
preventie regio Zwolle
ondersteuningsgroep voor partners v jong dementerenden
Eerdelaan 43
8043 RR Zwolle
Postbus 110
8000 AC Zwolle
tel. 038-426 9522
preventie.westoverijssel@dimence.nl
www.dimence.nl
Sociaal wijkteam Zwolle
Gemeente Zwolle
https://swtzwolle.nl/overdewijkteams
tel. 14038
www.swtzwolle.nl/wtcontact
www.swtzwolle.nl
ma-vr 09.00 - 17.00 uur