Ergotherapie - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Ergotherapie

Ergotherapie is paramedische zorg. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen. Zo kunnen mensen met beginnende dementie door ergotherapeuten worden getraind om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Wat is de werkwijze van de ergotherapeut?

Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals bijvoorbeeld thuis.De ergotherapeut start met het bespreken van de problemen van de cliënt. Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de cliënt belangrijk vindt. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers, etc.  
Als alles duidelijk is maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de situatie en de vraag van de cliënt. Hierbij worden doelen voor de toekomst opgesteld en nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan de woonomgeving nodig.

EDOMAH staat voor Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis. Meer informatie is te vinden op http://www.edomah.nl/

Folder met meer algemene informatie over ergotherapie

Mogelijkheden in regio IJssel-Vecht

toon organisaties voor gemeente:

Ergotherapie
Ergotherapie Het Zand
tel. 038-468 7763
ergotherapie@hetzand.nl
www.hetzand.nl
Ergotherapie IJsselheem
regio Zwolle
bij ouderen met dementie
tel. 038-424 2050
ergo@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
Ergotherapie IJsselheem
regio Kampen/Zwartewaterland
bij ouderen met dementie
tel. 038-339 44 88
ergo@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
Ergotherapie Isala
Behandeling voor dementerenden en hun mantelzorgers
tel. 038-424 2607
ergotherapie@isala.nl
www.isala.nl/ergotherapie
Ergotherapie Salland
Behandeling voor ouderen met dementie en hun mantelzorgers
werkzaam in gemeenten Wijhe, Dalfsen, Heino
tel. 06-4504 2877
info@ergotherapie-salland.nl
www.ergotherapie-salland.nl
Ergotherapie Salland
tel. 06-19929793
fax fax: 084-8845972
info@ergotherapie-salland.nl
www.ergotherapie-salland.nl
Vrieswijk 6a, 8103 PB Raalte Raadhuisplein 2-2, 8131 BN Wijhe