Casemanagement - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Begeleiding en behandeling bij dementie

Dementie grijpt in op alle facetten van het leven: fysiek, psychisch en sociaal. De gevolgen van de ziekte in de hersenen zijn vaak onvoorspelbaar, mede afhankelijk van de persoon en de onderliggende ziekte. Dementie is niet zomaar een ouderdomskwaal, een probleem met vergeetachtigheid. Zeker als de ziekte vordert is deskundige begeleiding en behandeling noodzaak.

Alzheimer Nederland heeft een affiche met de tekst ‘Hij lijdt aan dementie, zij heeft het.’. Dementie is voor alle betrokkenen erg ingrijpend. Het vraagt een enorme inzet, zet het eigen leven soms op de kop en verandert relaties. Om de persoon met dementie goed te begeleiden als partner, dochter, zoon of naaste, is enige kennis van dementie en advies om ermee om te gaan noodzakelijk.

Hieronder vindt u informatie over de volgende mogelijkheden voor begeleiding en behandeling:

 • Casemanagement dementie
 • Begeleiding voor de mantelzorger
 • Begeleidingsadviezen
 • Behandelmogelijkheden
 • Hulp bij crisis en noodsituaties

Casemanagement dementie

Om mensen met dementie en hun naasten zo goed mogelijk te ondersteunen en adviseren, kunt u speciale begeleiding krijgen van een ‘casemanager dementie’. Afhankelijk van wat u wilt of nodig heeft, adviseert de casemanager u over de gevolgen van de ziekte, hoe u hiermee kunt omgaan en de mogelijkheden aan hulp en zorg. De casemanager coördineert de hulp- en zorgverlening zodat deze is afgestemd op uw situatie. De casemanager dementie heeft ook oog voor het welzijn van de partner of kinderen die mantelzorger zijn. Alleen als zij het goed kunnen volhouden, kan de persoon met dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Klik hier voor meer informatie over casemanagement dementie

Begeleiding voor mantelzorgers

Als u uw partner, ouder of naaste met dementie regelmatig begeleid en verzorgd, wordt u mantelzorger genoemd. In de loop van het ziekteproces wordt de persoon met dementie steeds meer afhankelijk van u als mantelzorger. Van u vraagt dit om een langdurige inzet. Mogelijk biedt u deze zorg met liefde en plezier. Maar veel mantelzorgers merken dat het ook zwaar en lastig kan zijn. Ook omdat de persoon met dementie verandert en dit uzelf aan uw hart gaat. Hoe gaat u hiermee om?

Een vrouw die jaren voor haar man gezorgd heeft, vertelde dat ze iedere dag een stuk ging wandelen. Tijdens de wandelingen kwam ze haar verdriet, boosheid en zorgen tegen. Hiervoor zocht ze dan een steentje, wat ze tijdens het wandelen met zich meedroeg. Als ze thuis kwam legde ze het steentje, haar verdriet, boosheid en zorgen, buiten neer in de tuin. Die hoefde ze zo niet mee naar binnen te nemen.

Natuurlijk kunt u steun krijgen bij uw naasten, de kerk en andere belangstellenden. Zorg dat u niet geïsoleerd raakt, want het ziekteproces duurt vaak lang. Vaak kunt u uw emoties niet langer delen met de persoon met dementie. Zoek anderen daarom op en vertel over wat het voor u betekent en wat u nodig heeft.  

Klik hier voor de mogelijkheden voor mantelzorg begeleiding in uw gemeente

Begeleidingsadviezen

Als iemand een vorm van dementie krijgt, kan dit leiden tot veranderingen in gedrag en karakter. Soms wordt iemand onrustig en wil bijvoorbeeld steeds weglopen, soms is iemand juist lusteloos. Sommigen worden boos en anderen juist heel meegaand. Soms zijn er problemen met het dag- en nachtritme.

Als mantelzorger vraagt dit steeds weer om het vinden van een goede benadering en aanpak. Die zijn vaak bepalend voor de mate waarin het gedrag echt een probleem wordt.

Een casemanager dementie en ook andere zorgverleners kunnen u adviseren over het omgaan met deze veranderingen. Zij zullen samen met u op zoek gaan naar mogelijke oorzaken en de beste benadering.

Bij Begeleidingsadviezen krijgt u informatie en tips. Klik hier voor informatie over Begeleidingsadviezen

Behandelmogelijkheden

De ziekte dementie is niet te genezen. Wel zijn er mogelijkheden om de gevolgen van de ziekte te verlichten en het ziekteproces soms te vertragen. Hieronder worden de belangrijkste behandelaars genoemd. Als u doorklikt krijgt u meer inzicht in welke behandeling ze bieden en hoe en waar u deze kunt aanvragen.

De volgende behandelfuncties bij dementie zijn relevant:

 • Huisarts
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en PIT verpleegkundige (ggz)
 • Ouderenpsychiater
 • Geriater
 • Verpleeghuisarts of specialist ouderengeneeskunde
 • Psycholoog ouderen
 • Wijkverpleegkundige PG
 • Ergotherapeut
 • Logopedist
 • Fysiotherapeut

Klik hier voor meer informatie over deze behandelfuncties

Hulp bij crisis en noodsituaties

Een crisis of een noodsituatie kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het gedrag van de persoon met dementie zodanig omslaan dat er gevaar bestaat voor de persoon zelf en/of voor de naasten. Of de gezondheid van de persoon met dementie verslechtert plotseling. Het kan ook zijn dat de belangrijkste verzorger, de partner, plotseling wegvalt.

Als er een crisis is met een medisch probleem, neem dan direct contact op met uw huisarts of, buiten kantooruren, met de huisartsenpost.

Als de crisis ontstaat door gedragsproblemen of het wegvallen van zorg, dan kunt u ook contact opnemen met uw casemanager dementie.

Neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts.

Mogelijkheden in regio IJssel-Vecht

toon organisaties voor gemeente:

Casemanagement
Beter Thuis Wonen Thuiszorg
casemanagement
verzorging en verpleging, huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding
Bachlaan 20
8031 HL Zwolle
tel. 038-76 20 704
www.beter-thuis-wonen.nl
Curadomi Thuiszorg
Teams in Kampen (2) en IJsselmuiden (1)
Curadomi is onderdeel van Lelie zorggroep. Lelie zorggroep biedt zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft.
tel. 038 – 386 1145
kampen@curadomi.nl
www.curadomi.nl/kampen
IJsselheem
Woonzorgconcern
zorgbemiddeling en begeleiding
Lijnbaan 10
8011 AR Zwolle
tel. 038-4257707
www.ijsselheem.nl
PGVZ
PersoonsGebonden, Vraaggerichte Zorg
Zorg en begeleiding
tel. 038-333 1794
info@pgvz.nl
https://www.persoonsgebonden-vraaggerichte-zorg....
Rosengaerde
woonzorgcentrum
Pastoriestraat 1
7721 CT Dalfsen
tel. 0529-431 541
info@rosengaerde.nl
www.rosengaerde.nl
RST Zorgverleners
thuiszorg (reformatorisch)
tel. 0342 422 324
info@rstzorg.nl
www.rstzorg.nl
Thuiszorg Carinova
zorgbegeleiding & thuiszorg
Postbus 49
8100 AA Raalte
tel. 0900 8662
info@carinova.nl
www.carinova.nl
POP-team: 0570-518 337
Thuiszorg Icare
pg team Icare Kampen
casemanagement
tel. 0522-27 7516
pgwv5kampen@icare.nl
www.icare.nl
Thuiszorg Icare
pg team Icare Zwolle
casemanagement
tel. 0522-27 7099
pgteamzwolle@icare.nl
www.icare.nl
ZGR
Diverse locaties
Zorg in het hart van Salland, met welzijn wonen en zorg
Kerkstraat 3
8102 EA Raalte
tel. 0572 744 050
www.zgr.nl
Als specialist in dementiezorg bieden wij steun en begeleiding daar waar het nodig is, op allerlei manieren.
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Het Zonnehuis
zorg-en servicecentrum
Nijenhuislaan 175
8043 WB Zwolle
tel. 038-457 4574
cwzw@zgijv.nl
www.zgijv.nl
Zorgspectrum Het Zand
postbus 40182
8004 DD Zwolle
tel. 038-468 7600
info@hetzand.nl
www.hetzand.nl