Casemanagement dementie - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Casemanagement dementie

Iemand die je begeleidt, die er voor je is, die deskundig is, die zorg kan regelen.
Dat is wat mantelzorgers willen. Het moet normaal worden dat iemand met dementie en hun naasten een vaste begeleider krijgen. Iemand die hun vragen kan beantwoorden, die ze kunnen bellen als het nodig is. Iemand die een langdurige relatie aangaat en vroegtijdig wordt ingezet, mogelijk al voordat de diagnose gesteld is. Die er is voor de persoon met dementie, maar zeker ook voor de naaste mantelzorgers. Iemand die voorlichting geeft en meehelpt belangrijke beslissingen te nemen. Iemand die creatief meedenkt om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.”

Alzheimer Nederland

  

Waarom een Casemanager Dementie?

Dementie is een ingrijpende ziekte voor alle betrokkenen. De ziekte ontwikkelt zich vaak gedurende meerdere jaren en roept vele vragen op. Met hulp van naasten en professionele begeleiding en zorg kan de persoon met dementie zo lang en goed mogelijk thuis blijven wonen. De casemanager Dementie helpt u, dat zo goed mogelijk te regelen.

Een casemanager Dementie is een speciaal opgeleide verpleegkundige of maatschappelijk werker. Zij (of hij) is voor u en uw naasten het vaste aanspreekpunt voor informatie en advies. Zij helpen u om te gaan met de veranderingen die de ziekte in uw leven veroorzaakt en, indien nodig, zorg en hulp te regelen.

Casemanager ook voor de naaste verzorgers

Dementie treft ook de naasten. Veel partners begeleiden hun dementerende man of vrouw 24 uur per dag. Dat is zwaar en moeilijk. Het is belangrijk te voorkomen dat u zelf overbelast raakt. En u te helpen zo goed mogelijk om te gaan met de dementieverschijnselen. De Casemanager Dementie is er voor u, om u hierin te ondersteunen en adviseren. En om mogelijkheden te vinden om het beter vol te kunnen houden. 

Uw casemanager werkt samen met uw huisarts

De casemanager Dementie is meestal aangewezen op verzoek van uw huisarts. Voor medische zaken is uw huisarts of specialist uw aanspreekpunt. Voor vragen over het omgaan met de ziekte kunt u terecht bij uw casemanager. Deze is er ook voor u als u nog geen zorg of hulp nodig heeft!

De casemanager overlegt indien nodig met de huisarts en andere hulpverleners. Zeker als de situatie thuis meer zorg en hulp vraagt, is het van groot belang dat u een vertrouwd iemand heeft met wie u kunt overleggen en die zaken met u kan regelen!

Hoe komt u aan een casemanager?

Indien de diagnose dementie is gesteld, kunt u uw huisarts om een casemanager Dementie vragen. De huisarts kiest een casemanager die het best past bij uw situatie en behoeften. Ook een "niet pluis gevoel" waarin u in de war bent of het niet goed meer weet, is aanleiding zijn om naar een casemanager te vragen. De casemanager kan werkzaam zijn bij een organisatie voor thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, bij het verpleeg- of verzorgingshuis of bij de huisarts zelf.

Casemanagement bij Dementie komt voort uit de samenwerking tussen verschillende organisaties in het Netwerk Dementie IJssel-Vecht. Zij bewaken de kwaliteit en bevorderen de samenwerking tussen de casemanagers in de regio.

Mogelijkheden in regio IJssel-Vecht

toon organisaties voor gemeente:

Casemanagement
Beter Thuis Wonen Thuiszorg
casemanagement
verzorging en verpleging, huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding
Bachlaan 20
8031 HL Zwolle
tel. 038-76 20 704
www.beter-thuis-wonen.nl
Curadomi Thuiszorg
Teams in Kampen (2) en IJsselmuiden (1)
Curadomi is onderdeel van Lelie zorggroep. Lelie zorggroep biedt zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft.
tel. 038 – 386 1145
kampen@curadomi.nl
www.curadomi.nl/kampen
IJsselheem
Woonzorgconcern
zorgbemiddeling en begeleiding
Lijnbaan 10
8011 AR Zwolle
tel. 038-4257707
www.ijsselheem.nl
PGVZ
PersoonsGebonden, Vraaggerichte Zorg
Zorg en begeleiding
tel. 038-333 1794
info@pgvz.nl
https://www.persoonsgebonden-vraaggerichte-zorg....
Rosengaerde
woonzorgcentrum
Pastoriestraat 1
7721 CT Dalfsen
tel. 0529-431 541
info@rosengaerde.nl
www.rosengaerde.nl
RST Zorgverleners
thuiszorg (reformatorisch)
tel. 0342 422 324
info@rstzorg.nl
www.rstzorg.nl
Thuiszorg Carinova
zorgbegeleiding & thuiszorg
Postbus 49
8100 AA Raalte
tel. 0900 8662
info@carinova.nl
www.carinova.nl
POP-team: 0570-518 337
Thuiszorg Icare
pg team Icare Kampen
casemanagement
tel. 0522-27 7516
pgwv5kampen@icare.nl
www.icare.nl
Thuiszorg Icare
pg team Icare Zwolle
casemanagement
tel. 0522-27 7099
pgteamzwolle@icare.nl
www.icare.nl
ZGR
Diverse locaties
Zorg in het hart van Salland, met welzijn wonen en zorg
Kerkstraat 3
8102 EA Raalte
tel. 0572 744 050
www.zgr.nl
Als specialist in dementiezorg bieden wij steun en begeleiding daar waar het nodig is, op allerlei manieren.
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Het Zonnehuis
zorg-en servicecentrum
Nijenhuislaan 175
8043 WB Zwolle
tel. 038-457 4574
cwzw@zgijv.nl
www.zgijv.nl
Zorgspectrum Het Zand
postbus 40182
8004 DD Zwolle
tel. 038-468 7600
info@hetzand.nl
www.hetzand.nl