Bewindvoering en mentorschap - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Eén van de kenmerken van dementie is dat het verstandelijke (cognitief) functioneren van de patiënt achteruit gaat. Er komt een moment dat het moeilijker voor hem wordt om situaties goed te overzien en te beoordelen. Het nemen van beslissingen wordt lastiger, bijvoorbeeld over geldzaken en over verzorging en behandeling.

De dementerende heeft minder zicht op de gevolgen van zijn keuzes. Om ervoor te zorgen dat de belangen van de dementerende zijn gewaarborgd, is het mogelijk een vertegenwoordiger te benoemen. Deze persoon helpt bij het nemen van de juiste beslissing of neemt beslissingen voor de dementerende als deze dat zelf niet meer kan. De vertegenwoordiger komt op voor de belangen van de dementerende. We noemen dit ook wel rechtsbeschermende maatregelen.

U denkt erover om mentor, bewindvoerder of curator van iemand met dementie te worden. In de folder van Alzheimer Nederland "Als de ander niet meer zelf kan beslissen" (link hieronder) worden verschillende vormen van vertegenwoordiging uitgelegd.

http://www.mentorschap.nl/files/mentorschap.nl/Alz_rehtsbescherming02.pdf