Behandelmogelijkheden - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Behandelmogelijkheden

Bij het onderzoeken en behandelen van dementie kunnen diverse professionals betrokken worden. Hieronder een overzicht van deze behandelaars. Er wordt per behandelaar kort beschreven wat hij/zij voor mensen met dementie kan betekenen en of u hiervoor een verwijzing nodig heeft. De beschrijving is lang niet volledig, maar geeft u wel een indruk.

De volgende functies worden beschreven:

  • Huisarts
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (ggz)
  • Ouderenpsychiater
  • Internist Ouderengeneeskunde, (klinisch) geriater
  • Verpleeghuisarts of specialist ouderengeneeskunde
  • Psycholoog ouderen
  • Wijkverpleegkundige PG
  • Ergotherapeut
  • Logopedist
  • Fysiotherapeut

Huisarts

Is het aanspreekpunt voor alle vragen en klachten over uw gezondheid. Kan bij zorgen over (mogelijk) dementie onderzoeken wat er aan de hand is maar kan ook verwijzen naar de geheugenpolikliniek van Isala.

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) 

Specialistische verpleegkundigen die meestal werken Dimence (ggz-instelling). Zij kunnen thuis onderzoeken wat er aan de hand is, u begeleiden en adviseren. Zij werken op verwijzing van de huisarts.

Ouderenpsychiater

Een specialistische psychiater die op verzoek van de huisarts onderzoek kan verrichten, medicatie kan voorschrijven en behandeling kan adviseren. Werkt samen met de SPV bij de mensen thuis.

Internist Ouderengeneeskunde, (klinisch) geriater

Specialist in het ziekenhuis en de Geheugenpoli, die bij ouderen onderzoek doet en behandelt. Met name voor kwetsbare ouderen, als er meerdere ziektebeelden tegelijk spelen. Op verwijzing van de huisarts.

Verpleeghuisarts of specialist ouderengeneeskunde

Specialist in het behandelen en verplegen. Werkt voor bewoners in het verpleeghuis en vaak ook in zorgcentra. Sinds kort ook op verzoek van de huisarts bij mensen thuis.

Psycholoog ouderen

Gespecialiseerde psycholoog. Onderzoekt gedragsproblemen en adviseert over behandeling. Kan ook uitgebreidere testen afnemen en betrokkenen begeleiden bij het omgaan met dementie. Werkt in verpleeghuis en zorgcentra. En op verwijzing van de huisarts voor mensen thuis.

Wijkverpleegkundige PG

Speciaal opgeleide wijkverpleegkundige. Onderzoekt wat er nodig is aan zorg en begeleiding. Coördineert en adviseert de zorgverleners. Geeft begeleiding en verpleegkundige behandeling. Heeft indicatie nodig van het CIZ.

Ergotherapeut

Geeft advies en begeleiding om de ‘dagelijkse’ dingen te kunnen blijven doen. Wordt steeds vaker ingezet in de thuissituatie. Verwijzing huisarts nodig.

Logopedist

Bevordert het spreken maar ook het slikken (eten), zeker als de ziekte leidt tot beperkingen. Doet onderzoek, geeft advies, begeleiding en training. Zowel in verpleeghuis, zorgcentra als op verzoek van de huisarts voor mensen thuis.

Fysiotherapeut

Voor veel ouderen van belang voor advies en oefening. Maar ook voor valpreventie en bewegen. Bij dementie is er soms een specifieke benadering nodig. Fysiotherapie kan zonder verwijzing aangevraagd worden.

Mogelijkheden in regio IJssel-Vecht

toon organisaties voor gemeente:

Ergotherapie
Ergotherapie Het Zand
tel. 038-468 7763
ergotherapie@hetzand.nl
www.hetzand.nl
Ergotherapie IJsselheem
regio Zwolle
bij ouderen met dementie
tel. 038-424 2050
ergo@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
Ergotherapie IJsselheem
regio Kampen/Zwartewaterland
bij ouderen met dementie
tel. 038-339 44 88
ergo@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
Ergotherapie Isala
Behandeling voor dementerenden en hun mantelzorgers
tel. 038-424 2607
ergotherapie@isala.nl
www.isala.nl/ergotherapie
Ergotherapie Salland
Behandeling voor ouderen met dementie en hun mantelzorgers
werkzaam in gemeenten Wijhe, Dalfsen, Heino
tel. 06-4504 2877
info@ergotherapie-salland.nl
www.ergotherapie-salland.nl
Ergotherapie Salland
tel. 06-19929793
fax fax: 084-8845972
info@ergotherapie-salland.nl
www.ergotherapie-salland.nl
Vrieswijk 6a, 8103 PB Raalte Raadhuisplein 2-2, 8131 BN Wijhe