Adresgegevens per gemeente - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Adresgegevens per gemeente

Mogelijkheden in regio IJssel-Vecht

toon organisaties voor gemeente:

Alzheimer Café
Alzheimer Huiskamer Staphorst
lotgenotencontact en voorlichting
Gemeenteweg 67
7951 CE Staphorst
www.mantelzorgondersteuningcarinova.nl
elke 4e maandag van de maand (behalve in mei/juni/juli) van 19.30 tot 21.30 uur
Alzheimer Trefpunt Kampen
data: zie agenda op deze site
Lotgenotencontact en voorlichting
Burgwal 45
Kampen
tel. 038-332 5550
kampen-zwartewaterland@alzheimertrefpunt.nl
elke 1e maandag van de maand van 19.00 (inloop) tot 21.30 uur
Alzheimer Trefpunt Zwartewaterland
Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis
Lotgenotencontact en voorlichting
tel. 06 - 1301 4955
kampen-zwartewaterland@alzheimertrefpunt.nl
data: zie agenda op deze site
Alzheimercafé Dalfsen
Zalencentrum De Overkant
lotgenotencontact en voorlichting
Kerkplein 22
7721 AD Dalfsen
tel. 06-11276383
j.velthuis@saamwelzijn.nl
www.alzheimer-nederland.nl/1970.aspx
elke 3e maandag van de maand van 19.00 (inloop) tot 21.30 uur
Alzheimercafé Raalte
Het Annahuis
lotgenotencontact en voorlichting
De Plas 8
8102 CS Raalte
tel. 0572-358283
www.alzheimer-nederland.nl/1975.aspx
elke 2e dinsdag van de maand vanaf 19.30 uur
Alzheimercafé Zwolle
Restaurant Urbanus
Lotgenotencontact en voorlichting
Wipstrikkeralle 213
8025 AH Zwolle
tel. 06-15572759
ijssel-vecht.alzheimer@hetnet.nl
www.alzheimer-nederland.nl/1981.aspx
elke 3e dinsdag van de maand van 19.00 (inloop) tot 21.30 uur
Bibliotheek
WijZ
Bibliotheek aan Huis
Bitterstraat 57
8011 XK Zwolle
tel. 038-851 5700
info@wijz.nu
www.wijz.nu
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Het Zonnehuis
zorg-en servicecentrum
Nijenhuislaan 175
8043 WB Zwolle
tel. 038-457 4574
cwzw@zgijv.nl
www.zgijv.nl
Casemanagement
Beter Thuis Wonen Thuiszorg
casemanagement
verzorging en verpleging, huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding
Bachlaan 20
8031 HL Zwolle
tel. 038-76 20 704
www.beter-thuis-wonen.nl
Curadomi Thuiszorg
Teams in Kampen (2) en IJsselmuiden (1)
Curadomi is onderdeel van Lelie zorggroep. Lelie zorggroep biedt zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft.
tel. 038 – 386 1145
kampen@curadomi.nl
www.curadomi.nl/kampen
IJsselheem
Woonzorgconcern
zorgbemiddeling en begeleiding
Lijnbaan 10
8011 AR Zwolle
tel. 038-4257707
www.ijsselheem.nl
PGVZ
PersoonsGebonden, Vraaggerichte Zorg
Zorg en begeleiding
tel. 038-333 1794
info@pgvz.nl
https://www.persoonsgebonden-vraaggerichte-zorg....
Rosengaerde
woonzorgcentrum
Pastoriestraat 1
7721 CT Dalfsen
tel. 0529-431 541
info@rosengaerde.nl
www.rosengaerde.nl
RST Zorgverleners
thuiszorg (reformatorisch)
tel. 0342 422 324
info@rstzorg.nl
www.rstzorg.nl
Thuiszorg Carinova
zorgbegeleiding & thuiszorg
Postbus 49
8100 AA Raalte
tel. 0900 8662
info@carinova.nl
www.carinova.nl
POP-team: 0570-518 337
Thuiszorg Icare
pg team Icare Kampen
casemanagement
tel. 0522-27 7516
pgwv5kampen@icare.nl
www.icare.nl
Thuiszorg Icare
pg team Icare Zwolle
casemanagement
tel. 0522-27 7099
pgteamzwolle@icare.nl
www.icare.nl
ZGR
Diverse locaties
Zorg in het hart van Salland, met welzijn wonen en zorg
Kerkstraat 3
8102 EA Raalte
tel. 0572 744 050
www.zgr.nl
Als specialist in dementiezorg bieden wij steun en begeleiding daar waar het nodig is, op allerlei manieren.
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Het Zonnehuis
zorg-en servicecentrum
Nijenhuislaan 175
8043 WB Zwolle
tel. 038-457 4574
cwzw@zgijv.nl
www.zgijv.nl
Zorgspectrum Het Zand
postbus 40182
8004 DD Zwolle
tel. 038-468 7600
info@hetzand.nl
www.hetzand.nl
Gespreksgroepen
Dimence
preventie regio Zwolle
ondersteuningsgroep voor partners v jong dementerenden
Eerdelaan 43
8043 RR Zwolle
Postbus 110
8000 AC Zwolle
tel. 038-426 9522
preventie.westoverijssel@dimence.nl
www.dimence.nl
Sociaal wijkteam Zwolle
Gemeente Zwolle
https://swtzwolle.nl/overdewijkteams
tel. 14038
www.swtzwolle.nl/wtcontact
www.swtzwolle.nl
ma-vr 09.00 - 17.00 uur
Huishoudelijke hulp
Beter Thuis Wonen Thuiszorg
casemanagement
verzorging en verpleging, huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding
Bachlaan 20
8031 HL Zwolle
tel. 038-76 20 704
www.beter-thuis-wonen.nl
Carinova huishoudelijke hulp
huishoudelijk hulp
Postbus 41
8100 AA Raalte
tel. 0900-8662
info@carinovahh.nl
www.carinovahh.nl
Curadomi Thuiszorg
Teams in Kampen (2) en IJsselmuiden (1)
Curadomi is onderdeel van Lelie zorggroep. Lelie zorggroep biedt zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft.
tel. 038 – 386 1145
kampen@curadomi.nl
www.curadomi.nl/kampen
Driezorg
Rivierenhof
verzorgingshuis
Zijpe 4
8032 HX Zwolle
tel. 038-453 6711
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl
Driezorg
Kievitsbloem
verzorgingshuis
Patriottenlaan 3
8014 XP Zwolle
tel. 038-453 6711
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl
Driezorg
Havezathe
verzorgingshuis/kleinschalig wonen
Gombertstraat 350
8031 MK Zwolle
tel. 038-453 6711
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl
Driezorg
De Venus
woonzorgcentrum
Spoolderbergweg 19
8019 BB Zwolle
tel. 038-421 8482
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl
Driezorg
Fermate
woonzorgcentrum
Hndellaan 315
8031 EM Zwolle
tel. 038-468 6640
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl
HulpRbij Zwolle
voor een helpende hand of gezelschap
bellen: 09.00 - 12.00 uur
tel. 088-850 8110
hulprbij-zwolle@landstede.nl
www.landstede.nl
IJsselheem
Zorg Thuis
Burg. Vos de Waelstraat 1
8011 AS Zwolle
tel. 038-426 3700
www.ijsselheem.nl
PGVZ
PersoonsGebonden, Vraaggerichte Zorg
Zorg en begeleiding
tel. 038-333 1794
info@pgvz.nl
https://www.persoonsgebonden-vraaggerichte-zorg....
Sociaal wijkteam Zwolle
Gemeente Zwolle
https://swtzwolle.nl/overdewijkteams
tel. 14038
www.swtzwolle.nl/wtcontact
www.swtzwolle.nl
ma-vr 09.00 - 17.00 uur
Stichting Present
Zwolle
mensen helpen mensen
tel. 038 - 460 85 70
www.stichtingpresent-zwolle.nl
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden"
WMO-loket
Gemeente Dalfsen
Burgemeester van Bruggeplein 1
Dalfsen
tel. 0529-488 343
wmoloket@dalfsen.nl
www.wmoloketdalfsen.nl
ma-vr 08.30 - 12.30 uur
WMO-loket
Gemeente Kampen
Stadhuis - Burg. Berghuisplein 1
8261 DD Kampen
tel. 038-337 2255
wmo@kampen.nl
www.kampen.nl/Zorg-en-welzijn/Wet-maatschappelij...
ma-vr 09.00 - 15.00 uur
WMO-loket
Gemeente Olst-Wijhe
Raadhuisplein 1
8131 BN Wijhe
tel. 14-0570
gemeente@olst-wijhe.nl
www.wmoloket.olst-wijhe.nl
ma-vr 09.00 - 12.00, woe 13.30 - 16.30 uur, vr 13.30 - 15.30 uur
WMO-loket
Gemeente Staphorst
Gemeentehuis - Binnenweg 26
7951 DE Staphorst
tel. 0522-467 487
wmo@staphorst.nl
www.wmoloketstaphorst.nl
ma-vr 08.30 - 12.00 uur
WMO-loket
Gemeente Zwartewaterland
Gemeentehuis - Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
tel. 038-385 3176
info@zwartewaterland.nl
www.wmoloket.zwartewaterland.nl/
di en do 13.00 - 16.30 uur
WMO-loket
Gemeente Raalte
Zwolsestraat 16
8101 AC Raalte
tel. 0572-347 799
info@raalte.nl
www.wmoloket-raalte.nl
di 08.30-12.00 uur
ZGR
Diverse locaties
Zorg in het hart van Salland, met welzijn wonen en zorg
Kerkstraat 3
8102 EA Raalte
tel. 0572 744 050
www.zgr.nl
Als specialist in dementiezorg bieden wij steun en begeleiding daar waar het nodig is, op allerlei manieren.
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Het Zonnehuis
zorg-en servicecentrum
Nijenhuislaan 175
8043 WB Zwolle
tel. 038-457 4574
cwzw@zgijv.nl
www.zgijv.nl
Hulp administratie
Carinova Mantelzorg Ondersteuning
Staphorst, Rouveen
mantelzorgondersteuning
Postbus 49
8100 AA Raalte
tel. 0900-8662
steunpuntmantelzorg@carinova.nl
www.mantelzorgondersteuning.nl
alleen voor Staphorst, Wijhe m.u.v. Heino
Cicero Consult
praktische en adminitratieve ondersteuning
tel. 06-4297 5062
info@ciceroconsult.nl
www.ciceroconsult.nl
thuisadministratie, formulieren pgb CIZ
Humanitas
Afdeling Zwolle
mantelzorgondersteuning
Postbus 1260
8001 BG Zwolle
tel. 038-888 32 50
humanitaszwolle@live.nl
www.humanitas.nl
Mantelzorg
onderdeel van Vrijwilligerscentrale
mantelzorgondersteuning
Burg. Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle
tel. 038-422 5200
mantelzorg@zwolledoet.nl
www.mantelzorgzwolle.nl
MEE Nederland
landelijk
ondersteuning bij leven met een beperking
tel. 0900 999 88 88.
info@meenederland.nl
www.mee.nl
Sociaal wijkteam Zwolle
Gemeente Zwolle
https://swtzwolle.nl/overdewijkteams
tel. 14038
www.swtzwolle.nl/wtcontact
www.swtzwolle.nl
ma-vr 09.00 - 17.00 uur
St.Welzijn in Kampen (steunpunt Mantelzorg)
Kampen
lotgenotencontact en voorlichting
Vloeddijk 79
8261 GE Kampen
tel. 038-33 25 550
mantelzorg@welzijnkampen.nl
www.welzijnkampen.nl
Stichting Present
Zwolle
mensen helpen mensen
tel. 038 - 460 85 70
www.stichtingpresent-zwolle.nl
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden"
Stichting Welzijn Ouderen Dalfsen
advies en dienstverlening ouderen
Pleijendal 89
7721 DW Dalfsen
tel. 0900-9888
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Raalte
advies en dienstverlening ouderen
Marktstraat 65
8102 CJ Raalte
tel. 088-850 8295
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Staphorst
advies en dienstverlening ouderen
Berkenlaan 1
7951 CA Staphorst
tel. 0522-46 51 43
ouderen@swostaphorst.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Zwartewaterland
Hasselt
advies en dienstverlening ouderen
Kareldoormanstraat 30
8061 JR Hasselt
tel. 038-477 38 40
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Zwartewaterland
Zwartsluis
advies en dienstverlening ouderen
Purperreigerlaan 138
8064 DC Zwartsluis
tel. 038-386 75 12
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Senioren Kampen
advies en dienstverlening ouderen
Vloeddijk 79
8261 GE Kampen
tel. 038-33 16 411
info@sws-kampen.nl
www.sws-kampen.nl
ut Huus
advies en dienstverlening
Jan Schamhartstraat 5
8121 CM Olst
tel. 0570-68 39 39
www.uthuus.nl
WeHelpen.nl
online platform
voor patinten, mantelzorgers en vrijwilligers
www.wehelpen.nl
Werkgroep Mantelzorg
Nieuwleusen
belangenbehartiging mantelzorgers
tel. 0529-850910
Werkgroep Mantelzorg
Dalfsen
belangenbehartiging mantelzorgers
tel. 0529-434317
WijZ Stedelijk Bureau
Thuisadministratie
Bitterstraat 57
8011 XK Zwolle
tel. 038-851 5700
info@wijz.nu
www.wijz.nu
Zelf aan Zet met een tablet
netwerk vergroten en voorkomen van zorg
tel. 038-8515726/06-11628317
h.vtriet@wijz.nu
Hulp bij aanvraag indicaties
Carinova Mantelzorg Ondersteuning
Staphorst, Rouveen
mantelzorgondersteuning
Postbus 49
8100 AA Raalte
tel. 0900-8662
steunpuntmantelzorg@carinova.nl
www.mantelzorgondersteuning.nl
alleen voor Staphorst, Wijhe m.u.v. Heino
Mantelzorg
onderdeel van Vrijwilligerscentrale
mantelzorgondersteuning
Burg. Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle
tel. 038-422 5200
mantelzorg@zwolledoet.nl
www.mantelzorgzwolle.nl
NPV Afd. vrijwillige thuiszorg
vrijwillige thuiszorg
Rondeweg 20
8271 DH IJsselmuiden
tel. 06- 5580 0746
Per Saldo
belangenvereniging voor mensen met pgb
Postbus 19161
3501 DD Utrecht
tel. 0900-74 24 857
ergo@ijsselheem.nl
www.pgb.nl
Sociaal wijkteam Zwolle
Gemeente Zwolle
https://swtzwolle.nl/overdewijkteams
tel. 14038
www.swtzwolle.nl/wtcontact
www.swtzwolle.nl
ma-vr 09.00 - 17.00 uur
St.Welzijn in Kampen (steunpunt Mantelzorg)
Kampen
lotgenotencontact en voorlichting
Vloeddijk 79
8261 GE Kampen
tel. 038-33 25 550
mantelzorg@welzijnkampen.nl
www.welzijnkampen.nl
Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuiszorg Zwartewaterland
Zwartewaterland
voorlichting/lotgenotencontact/
Dorus Rijkerstraat 2
8281 DG Genemuiden
tel. 06-1301 4955
mantelzorgzwartewaterland@hetnet.nl
www.mantelzorg.info
Stichting Evenmens, informele zorg voor elkaar
Heino, Olst/Wijhe, Staphorst en omgeving
voorlichting/lotgenotencontact/mantelzorgondersteuning
Postbus 262
7440 AG Nijverdal
tel. 0548-638 830 voor afspraak thuis
info@evenmens.nl
www.evenmens.nl
Werkgroep Mantelzorg
Nieuwleusen
belangenbehartiging mantelzorgers
tel. 0529-850910
Werkgroep Mantelzorg
Dalfsen
belangenbehartiging mantelzorgers
tel. 0529-434317
Zorgkantoor Zwolle
Zwolle e.o.
Afdeling zorgtoewijzing
Burg. Roelenweg 13
8021 EV Zwolle
tel. 0900-235 2989
www.achmeazorgkantoor.nl/
Zorgkantoor Zwolle
Zwolle e.o.
Afdeling Pgb
Burg. Roelenweg 13
8021 EV Zwolle
tel. 0900-742 4636
www.achmeazorgkantoor.nl/
Indicatie CIZ
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
indicatiestelling
Dr. van Deenweg 62-70
8025 BD Zwolle
Postbus 1541
8001 BM Zwolle
tel. 088-789 1130
info@ciz.nl
www.ciz.nl
Sociaal wijkteam Zwolle
Gemeente Zwolle
https://swtzwolle.nl/overdewijkteams
tel. 14038
www.swtzwolle.nl/wtcontact
www.swtzwolle.nl
ma-vr 09.00 - 17.00 uur
Indicatie Wmo
Sociaal wijkteam Zwolle
Gemeente Zwolle
https://swtzwolle.nl/overdewijkteams
tel. 14038
www.swtzwolle.nl/wtcontact
www.swtzwolle.nl
ma-vr 09.00 - 17.00 uur
Kleinschalig wonen
Driezorg
Havezathe
verzorgingshuis/kleinschalig wonen
Gombertstraat 350
8031 MK Zwolle
tel. 038-453 6711
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl
IJsselheem
Nieuwe Haven
woon-, zorg- en dienstencentrum
Burg. Vos de Waelstraat 1
8011 AS Zwolle
tel. 038-426 3700
www.ijsselheem.nl
13 PG-plaatsen (ook eigen appartement)
IJsselheem
Myosotis
verpleeg -en revalidatiecentrum
Engelenbergplantsoen 3
8266 AB Kampen
tel. 038-339 4400
receptie@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
De Hazelaar
woonzorgcentrum
Het Gasthuysland 300
8061 KL Hasselt
tel. 038-477 1559
receptie.hazelaar@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
Maarlenhof
zorgcentrum
Slenkstraat 14
8271 TB Ijssselmuiden
tel. 038-331 4464
receptie.maarlenhof@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
De Meente
woon-/diensten-/zorgcentrum
Dorus Rijkersstraat 2
8281 DG Genemuiden
tel. 038-385 2710
receptie.meente@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
Zorghuis Wilhelmina van Sonsbeeck
Bagijneweide 3
8021 TA Zwolle
tel. 038-425 7707
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
Zorghuis Anna Heerkens
Hertenstraat 8
8011 GT Zwolle
tel. 038-425 7707
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
Zorghuis Theodora Vos de Wael
Lijnbaan 10
8011 AR Zwolle
tel. 038-425 7707
www.ijsselheem.nl
tijdelijk verblijf mogelijk bv. ter ontlasting van mantelzorger
IJsselheem
Zorg Thuis
Burg. Vos de Waelstraat 1
8011 AS Zwolle
tel. 038-426 3700
www.ijsselheem.nl
Rosengaerde
woonzorgcentrum
Pastoriestraat 1
7721 CT Dalfsen
tel. 0529-431 541
info@rosengaerde.nl
www.rosengaerde.nl
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Het Zonnehuis
zorg-en servicecentrum
Nijenhuislaan 175
8043 WB Zwolle
tel. 038-457 4574
cwzw@zgijv.nl
www.zgijv.nl
Klusjes
Carinova Mantelzorg Ondersteuning
Staphorst, Rouveen
mantelzorgondersteuning
Postbus 49
8100 AA Raalte
tel. 0900-8662
steunpuntmantelzorg@carinova.nl
www.mantelzorgondersteuning.nl
alleen voor Staphorst, Wijhe m.u.v. Heino
HulpRbij Zwolle
voor een helpende hand of gezelschap
bellen: 09.00 - 12.00 uur
tel. 088-850 8110
hulprbij-zwolle@landstede.nl
www.landstede.nl
Icare-klusbus
hulp bij klussen
tel. 0900 - 8833
info@icare.nl
www.icare.nl
Mantelzorg
onderdeel van Vrijwilligerscentrale
mantelzorgondersteuning
Burg. Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle
tel. 038-422 5200
mantelzorg@zwolledoet.nl
www.mantelzorgzwolle.nl
Sociaal wijkteam Zwolle
Gemeente Zwolle
https://swtzwolle.nl/overdewijkteams
tel. 14038
www.swtzwolle.nl/wtcontact
www.swtzwolle.nl
ma-vr 09.00 - 17.00 uur
St.Welzijn in Kampen (steunpunt Mantelzorg)
Kampen
lotgenotencontact en voorlichting
Vloeddijk 79
8261 GE Kampen
tel. 038-33 25 550
mantelzorg@welzijnkampen.nl
www.welzijnkampen.nl
Stichting Present
Zwolle
mensen helpen mensen
tel. 038 - 460 85 70
www.stichtingpresent-zwolle.nl
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden"
WeHelpen.nl
online platform
voor patinten, mantelzorgers en vrijwilligers
www.wehelpen.nl
Werkgroep Mantelzorg
Nieuwleusen
belangenbehartiging mantelzorgers
tel. 0529-850910
Werkgroep Mantelzorg
Dalfsen
belangenbehartiging mantelzorgers
tel. 0529-434317
Maaltijden
Regelhulp
landelijk
wegwijzer v/d overheid naar zorg en ondersteuning
Postbus 51
tel. 0800-8051
www.regelhulp.nl
Rosengaerde
woonzorgcentrum
Pastoriestraat 1
7721 CT Dalfsen
tel. 0529-431 541
info@rosengaerde.nl
www.rosengaerde.nl
Sociaal wijkteam Zwolle
Gemeente Zwolle
https://swtzwolle.nl/overdewijkteams
tel. 14038
www.swtzwolle.nl/wtcontact
www.swtzwolle.nl
ma-vr 09.00 - 17.00 uur
Stichting Lekker thuis
Noord Nederland
maaltijdenservice
tel. 0320-26 51 51
www.lekker-thuis.nl
Stichting Present
Zwolle
mensen helpen mensen
tel. 038 - 460 85 70
www.stichtingpresent-zwolle.nl
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden"
Stichting Welzijn Ouderen Dalfsen
advies en dienstverlening ouderen
Pleijendal 89
7721 DW Dalfsen
tel. 0900-9888
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Raalte
advies en dienstverlening ouderen
Marktstraat 65
8102 CJ Raalte
tel. 088-850 8295
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Staphorst
advies en dienstverlening ouderen
Berkenlaan 1
7951 CA Staphorst
tel. 0522-46 51 43
ouderen@swostaphorst.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Zwartewaterland
Hasselt
advies en dienstverlening ouderen
Kareldoormanstraat 30
8061 JR Hasselt
tel. 038-477 38 40
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Zwartewaterland
Zwartsluis
advies en dienstverlening ouderen
Purperreigerlaan 138
8064 DC Zwartsluis
tel. 038-386 75 12
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Senioren Kampen
advies en dienstverlening ouderen
Vloeddijk 79
8261 GE Kampen
tel. 038-33 16 411
info@sws-kampen.nl
www.sws-kampen.nl
ut Huus
advies en dienstverlening
Jan Schamhartstraat 5
8121 CM Olst
tel. 0570-68 39 39
www.uthuus.nl
WijZ
Tafeltje Dek Je
Bitterstraat 57
8011 xk Zwolle
tel. 038-851 5700
info@wijz.nu
www.wijz.nu
WMO-loket
Gemeente Dalfsen
Burgemeester van Bruggeplein 1
Dalfsen
tel. 0529-488 343
wmoloket@dalfsen.nl
www.wmoloketdalfsen.nl
ma-vr 08.30 - 12.30 uur
WMO-loket
Gemeente Kampen
Stadhuis - Burg. Berghuisplein 1
8261 DD Kampen
tel. 038-337 2255
wmo@kampen.nl
www.kampen.nl/Zorg-en-welzijn/Wet-maatschappelij...
ma-vr 09.00 - 15.00 uur
WMO-loket
Gemeente Olst-Wijhe
Raadhuisplein 1
8131 BN Wijhe
tel. 14-0570
gemeente@olst-wijhe.nl
www.wmoloket.olst-wijhe.nl
ma-vr 09.00 - 12.00, woe 13.30 - 16.30 uur, vr 13.30 - 15.30 uur
WMO-loket
Gemeente Staphorst
Gemeentehuis - Binnenweg 26
7951 DE Staphorst
tel. 0522-467 487
wmo@staphorst.nl
www.wmoloketstaphorst.nl
ma-vr 08.30 - 12.00 uur
WMO-loket
Gemeente Zwartewaterland
Gemeentehuis - Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
tel. 038-385 3176
info@zwartewaterland.nl
www.wmoloket.zwartewaterland.nl/
di en do 13.00 - 16.30 uur
WMO-loket
Gemeente Raalte
Zwolsestraat 16
8101 AC Raalte
tel. 0572-347 799
info@raalte.nl
www.wmoloket-raalte.nl
di 08.30-12.00 uur
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Het Zonnehuis
zorg-en servicecentrum
Nijenhuislaan 175
8043 WB Zwolle
tel. 038-457 4574
cwzw@zgijv.nl
www.zgijv.nl
Zorgspectrum Het Zand
Het Weijtendaal
verzorgingshuis met verpleegafdeling
Slotpark 1
8131 DW Wijhe
tel. 038-468 7600
info@hetzand.nl
www.hetzand.nl
Mantelzorgondersteuning
Carinova Mantelzorg Ondersteuning
Staphorst, Rouveen
mantelzorgondersteuning
Postbus 49
8100 AA Raalte
tel. 0900-8662
steunpuntmantelzorg@carinova.nl
www.mantelzorgondersteuning.nl
alleen voor Staphorst, Wijhe m.u.v. Heino
DementieOnline
initiatief van Geriant
tel. 072-5270390
info@dementieonline.nl
www.dementieonline.nl
Via deze website kunt u zich aanmelden voor de internetcursus.
Informele Zorg - Netwerkcoach
onderdeel van Vrijwilligerscentrale
Hulp bij opbouwen/uitbreiden sociale netwerk
Burg. Drijbersingel 11
Zwolle
tel. 038-422 5200
informelezorg@zwolledoet.nl
www.informelezorgzwolle.nl
Mantelzorg
onderdeel van Vrijwilligerscentrale
mantelzorgondersteuning
Burg. Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle
tel. 038-422 5200
mantelzorg@zwolledoet.nl
www.mantelzorgzwolle.nl
Nederlandse Patiënten Vereniging
landelijk
christelijke grondslag
Kerkewijk 115
3904 JA Veenendaal
tel. 0318-547 888
info@npvzorg.nl
www.npvzorg.nl
Netwerkcoach
Steunpunt Mantelzorg Kampen
Hulp bij opbouwen/uitbreiden sociale netwerk
tel. 038-332 5550
mantelzorg@welzijnkampen.nl
www.welzijnkampen.nl
Netwerkcoach
Steunpunt Mantelzorg Zwartewaterland
Hulp bij opbouwen/uitbreiden sociale netwerk
tel. 038-477 3840
mantelzorgzwartewaterland@hetnet.nl
www.swoz.nl
NPV Afd. vrijwillige thuiszorg
vrijwillige thuiszorg
Dalfsen/Nieuwleusen
tel. Dalfsen: (0529) 434288 of 431905
tel. Nieuwleusen: (0529) 481705 of 481877
PGVZ
PersoonsGebonden, Vraaggerichte Zorg
Zorg en begeleiding
tel. 038-333 1794
info@pgvz.nl
https://www.persoonsgebonden-vraaggerichte-zorg....
Regelhulp
landelijk
wegwijzer v/d overheid naar zorg en ondersteuning
Postbus 51
tel. 0800-8051
www.regelhulp.nl
St.Welzijn in Kampen (steunpunt Mantelzorg)
Kampen
lotgenotencontact en voorlichting
Vloeddijk 79
8261 GE Kampen
tel. 038-33 25 550
mantelzorg@welzijnkampen.nl
www.welzijnkampen.nl
Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuiszorg Zwartewaterland
Zwartewaterland
voorlichting/lotgenotencontact/
Dorus Rijkerstraat 2
8281 DG Genemuiden
tel. 06-1301 4955
mantelzorgzwartewaterland@hetnet.nl
www.mantelzorg.info
Stichting Evenmens, informele zorg voor elkaar
Heino, Olst/Wijhe, Staphorst en omgeving
voorlichting/lotgenotencontact/mantelzorgondersteuning
Postbus 262
7440 AG Nijverdal
tel. 0548-638 830 voor afspraak thuis
info@evenmens.nl
www.evenmens.nl
Stichting Present
Zwolle
mensen helpen mensen
tel. 038 - 460 85 70
www.stichtingpresent-zwolle.nl
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden"
Stichting SAAM Welzijn
voorlichting/mantelzorgondersteuning/informele zorg
Kroonplein 66
8151 AZ Lemelerveld
tel. 0572-372882 voor afspraak thuis
WeHelpen.nl
online platform
voor patinten, mantelzorgers en vrijwilligers
www.wehelpen.nl
Werk & Mantelzorg
landelijk
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
tel. 0343-477890
info@werkenmantelzorg.nl
www.werkenmantelzorg.nl/
Werkgroep Mantelzorg
Nieuwleusen
belangenbehartiging mantelzorgers
tel. 0529-850910
Werkgroep Mantelzorg
Dalfsen
belangenbehartiging mantelzorgers
tel. 0529-434317
WijZ
De Riethoek
informatie voor senioren
Patriottenlaan 1
8014 XP Zwolle
tel. 038-851 5700
info@wijz.nu
www.wijz.nu
WijZ
Werkeren
informatie voor senioren
Werkerlaan 154
8043 LK Zwolle
tel. 038-851 5700
info@wijz.nu
www.wijz.nu
ZGR
Diverse locaties
Zorg in het hart van Salland, met welzijn wonen en zorg
Kerkstraat 3
8102 EA Raalte
tel. 0572 744 050
www.zgr.nl
Als specialist in dementiezorg bieden wij steun en begeleiding daar waar het nodig is, op allerlei manieren.
Zorgspectrum Het Zand
De Hulstkampen
verzorgingshuis
Raiffeissenstraat 1
7711 JE Nieuwleusen
tel. 0529-478 100
info@hetzand.nl
www.hetzand.nl
Zorgloket maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.00 uur
Personenalarmering
Driezorg
Rivierenhof
verzorgingshuis
Zijpe 4
8032 HX Zwolle
tel. 038-453 6711
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl
Driezorg
Kievitsbloem
verzorgingshuis
Patriottenlaan 3
8014 XP Zwolle
tel. 038-453 6711
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl
Driezorg
Havezathe
verzorgingshuis/kleinschalig wonen
Gombertstraat 350
8031 MK Zwolle
tel. 038-453 6711
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl
Driezorg
De Venus
woonzorgcentrum
Spoolderbergweg 19
8019 BB Zwolle
tel. 038-421 8482
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl
Driezorg
Fermate
woonzorgcentrum
Hndellaan 315
8031 EM Zwolle
tel. 038-468 6640
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl
Rosengaerde
woonzorgcentrum
Pastoriestraat 1
7721 CT Dalfsen
tel. 0529-431 541
info@rosengaerde.nl
www.rosengaerde.nl
Sociaal wijkteam Zwolle
Gemeente Zwolle
https://swtzwolle.nl/overdewijkteams
tel. 14038
www.swtzwolle.nl/wtcontact
www.swtzwolle.nl
ma-vr 09.00 - 17.00 uur
Stichting Welzijn Ouderen Dalfsen
advies en dienstverlening ouderen
Pleijendal 89
7721 DW Dalfsen
tel. 0900-9888
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Raalte
advies en dienstverlening ouderen
Marktstraat 65
8102 CJ Raalte
tel. 088-850 8295
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Staphorst
advies en dienstverlening ouderen
Berkenlaan 1
7951 CA Staphorst
tel. 0522-46 51 43
ouderen@swostaphorst.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Zwartewaterland
Hasselt
advies en dienstverlening ouderen
Kareldoormanstraat 30
8061 JR Hasselt
tel. 038-477 38 40
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Zwartewaterland
Zwartsluis
advies en dienstverlening ouderen
Purperreigerlaan 138
8064 DC Zwartsluis
tel. 038-386 75 12
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Senioren Kampen
advies en dienstverlening ouderen
Vloeddijk 79
8261 GE Kampen
tel. 038-33 16 411
info@sws-kampen.nl
www.sws-kampen.nl
ut Huus
advies en dienstverlening
Jan Schamhartstraat 5
8121 CM Olst
tel. 0570-68 39 39
www.uthuus.nl
Vilans
landelijk
Hulpmiddelenwijzer
tel. (030) 789 23 00
info@vilans.nl
www.hulpmiddelenwijzer.nl/
Welthuus
hulp bij behouden zelfstandigheid
Energieweg 3
8017 BE Zwolle
tel. 038 26 000 43
bureau@welthuus.nl
www.welthuus.nl/
(thuis) technologie, advies en begeleiding
ZGR
Diverse locaties
Zorg in het hart van Salland, met welzijn wonen en zorg
Kerkstraat 3
8102 EA Raalte
tel. 0572 744 050
www.zgr.nl
Als specialist in dementiezorg bieden wij steun en begeleiding daar waar het nodig is, op allerlei manieren.
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Het Zonnehuis
zorg-en servicecentrum
Nijenhuislaan 175
8043 WB Zwolle
tel. 038-457 4574
cwzw@zgijv.nl
www.zgijv.nl
Thuiszorg
Beter Thuis Wonen Thuiszorg
casemanagement
verzorging en verpleging, huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding
Bachlaan 20
8031 HL Zwolle
tel. 038-76 20 704
www.beter-thuis-wonen.nl
Curadomi Thuiszorg
Teams in Kampen (2) en IJsselmuiden (1)
Curadomi is onderdeel van Lelie zorggroep. Lelie zorggroep biedt zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft.
tel. 038 – 386 1145
kampen@curadomi.nl
www.curadomi.nl/kampen
IJsselheem
Zorg Thuis
Burg. Vos de Waelstraat 1
8011 AS Zwolle
tel. 038-426 3700
www.ijsselheem.nl
PGVZ
PersoonsGebonden, Vraaggerichte Zorg
Zorg en begeleiding
tel. 038-333 1794
info@pgvz.nl
https://www.persoonsgebonden-vraaggerichte-zorg....
Rosengaerde
woonzorgcentrum
Pastoriestraat 1
7721 CT Dalfsen
tel. 0529-431 541
info@rosengaerde.nl
www.rosengaerde.nl
RST Zorgverleners
thuiszorg (reformatorisch)
tel. 0342 422 324
info@rstzorg.nl
www.rstzorg.nl
Thuiszorg Carinova
zorgbegeleiding & thuiszorg
Postbus 49
8100 AA Raalte
tel. 0900 8662
info@carinova.nl
www.carinova.nl
POP-team: 0570-518 337
Thuiszorg Icare
thuiszorg PG-team (psycho-geriatrisch)
tel. 0900 8833
info@icare.nl
www.icare.nl
Thuiszorg Icare
pg team Icare Kampen
casemanagement
tel. 0522-27 7516
pgwv5kampen@icare.nl
www.icare.nl
ZGR
Diverse locaties
Zorg in het hart van Salland, met welzijn wonen en zorg
Kerkstraat 3
8102 EA Raalte
tel. 0572 744 050
www.zgr.nl
Als specialist in dementiezorg bieden wij steun en begeleiding daar waar het nodig is, op allerlei manieren.
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Het Zonnehuis
zorg-en servicecentrum
Nijenhuislaan 175
8043 WB Zwolle
tel. 038-457 4574
cwzw@zgijv.nl
www.zgijv.nl
ZorgWijzer
landelijk
verwijst naar juiste zorginformatie, zorgvormen en zorgloketten
info@zorgwijzer.nl
www.zorgwijzer.nl/zorgkompas
voorlichtings- en vergelijkingswebsite
Verpleeghuis
De Schiphorst
verpleeghuis
Reggersweg 2
7943 KC Meppel
tel. 0522-233 555
deschiphorst@noorderboog.nl
www.noorderboog.nl/schiphorst
Driezorg
Fermate
woonzorgcentrum
Hndellaan 315
8031 EM Zwolle
tel. 038-468 6640
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl
IJsselheem
Nieuwe Haven
woon-, zorg- en dienstencentrum
Burg. Vos de Waelstraat 1
8011 AS Zwolle
tel. 038-426 3700
www.ijsselheem.nl
13 PG-plaatsen (ook eigen appartement)
IJsselheem
Myosotis
verpleeg -en revalidatiecentrum
Engelenbergplantsoen 3
8266 AB Kampen
tel. 038-339 4400
receptie@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
De Hazelaar
woonzorgcentrum
Het Gasthuysland 300
8061 KL Hasselt
tel. 038-477 1559
receptie.hazelaar@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
Maarlenhof
zorgcentrum
Slenkstraat 14
8271 TB Ijssselmuiden
tel. 038-331 4464
receptie.maarlenhof@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
De Meente
woon-/diensten-/zorgcentrum
Dorus Rijkersstraat 2
8281 DG Genemuiden
tel. 038-385 2710
receptie.meente@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
De Schans
prot.chr. Verzorgingshuis
Purperreigerlaan 34
8064 DC Zwartsluis
tel. 038-386 7133
receptie.schans@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
De Vijverhof
woonzorgcentrum
Vijverhof 19
8265 GJ Kampen
tel. 038-331 5666
devijverhof@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
Zorghuis Wilhelmina van Sonsbeeck
Bagijneweide 3
8021 TA Zwolle
tel. 038-425 7707
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
Zorghuis Anna Heerkens
Hertenstraat 8
8011 GT Zwolle
tel. 038-425 7707
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
Zorghuis Theodora Vos de Wael
Lijnbaan 10
8011 AR Zwolle
tel. 038-425 7707
www.ijsselheem.nl
tijdelijk verblijf mogelijk bv. ter ontlasting van mantelzorger
IJsselheem
Zorg Thuis
Burg. Vos de Waelstraat 1
8011 AS Zwolle
tel. 038-426 3700
www.ijsselheem.nl
Rosengaerde
woonzorgcentrum
Pastoriestraat 1
7721 CT Dalfsen
tel. 0529-431 541
info@rosengaerde.nl
www.rosengaerde.nl
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Het Zonnehuis
zorg-en servicecentrum
Nijenhuislaan 175
8043 WB Zwolle
tel. 038-457 4574
cwzw@zgijv.nl
www.zgijv.nl
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
De Esdoorn
woonzorgcentrum
Esdoornstraat 5
8021 WB Zwolle
tel. 038-457 4141
cwzw@zgijv.nl
www.zgijv.nl
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
De Riethorst
woonzorgcentrum
Zijpe 4
8032 HX Zwolle
tel. 038-456 1868
cwzw@zgijv.nl
www.zgijv.nl
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
De Hoekstee
wwonzorgcentrum
Hessel Mulertstraat 20
7731 CL Ommen
tel. 0529-455 707
cwzw@zgijv.nl
www.zgijv.nl
Zorggroep De Leiboom
De Hartkamp
verpleeghuis
Jan van Arkelstraat 15
8101 EN Raalte
tel. 0572 358283
dehartkamp@de-leiboom.nl
www.de-leiboom.nl
Zorgspectrum Het Zand
De Hulstkampen
verzorgingshuis
Raiffeissenstraat 1
7711 JE Nieuwleusen
tel. 0529-478 100
info@hetzand.nl
www.hetzand.nl
Zorgloket maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.00 uur
Zorgspectrum Het Zand
Het Wooldhuis
verzorgingshuis met verpleegafdeling
Paalweg 10
8141 RV Heino
tel. 038-468 7600
info@hetzand.nl
www.hetzand.nl
Zorgspectrum Het Zand
Het Weijtendaal
verzorgingshuis met verpleegafdeling
Slotpark 1
8131 DW Wijhe
tel. 038-468 7600
info@hetzand.nl
www.hetzand.nl
Zorgspectrum Het Zand
de IJsselhof
verpleegunit bij het Weijtendaal
Slotpark 1
8131 DW Wijhe
tel. 038-468 7600
info@hetzand.nl
www.hetzand.nl
Zorgspectrum Het Zand
Zandhove
verpleeg- en reactiveringscentrum
Hollewandsweg 17
8014 Be Zwolle
tel. 038-468 7600
info@hetzand.nl
www.hetzand.nl
Vervoer
HulpRbij Zwolle
voor een helpende hand of gezelschap
bellen: 09.00 - 12.00 uur
tel. 088-850 8110
hulprbij-zwolle@landstede.nl
www.landstede.nl
Nederlandse Patiënten Vereniging
landelijk
christelijke grondslag
Kerkewijk 115
3904 JA Veenendaal
tel. 0318-547 888
info@npvzorg.nl
www.npvzorg.nl
Regiotaxi Overijssel
Noordwest-Overijssel
vervoer
tel. 0900-22 55 384
www.overijssel.nl/thema's/bereikbaar/openbaar-ve...
Regiotaxi Overijssel
Salland
vervoer
tel. 0900-88 84
www.overijssel.nl/thema's/bereikbaar/openbaar-ve...
Regiotaxi Overijssel
Vechtdal
vervoer
tel. 0900-84 12
www.overijssel.nl/thema's/bereikbaar/openbaar-ve...
Samen Uit, Samen Thuis
aanbod van WijZ
begeleiding bij het naar buiten gaan
tel. 038-851578 / 06-31643506
m.holterman@wijz.nu
Sociaal wijkteam Zwolle
Gemeente Zwolle
https://swtzwolle.nl/overdewijkteams
tel. 14038
www.swtzwolle.nl/wtcontact
www.swtzwolle.nl
ma-vr 09.00 - 17.00 uur
Stichting Present
Zwolle
mensen helpen mensen
tel. 038 - 460 85 70
www.stichtingpresent-zwolle.nl
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden"
Stichting Welzijn Ouderen Dalfsen
advies en dienstverlening ouderen
Pleijendal 89
7721 DW Dalfsen
tel. 0900-9888
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Raalte
advies en dienstverlening ouderen
Marktstraat 65
8102 CJ Raalte
tel. 088-850 8295
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Staphorst
advies en dienstverlening ouderen
Berkenlaan 1
7951 CA Staphorst
tel. 0522-46 51 43
ouderen@swostaphorst.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Zwartewaterland
Hasselt
advies en dienstverlening ouderen
Kareldoormanstraat 30
8061 JR Hasselt
tel. 038-477 38 40
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Ouderen Zwartewaterland
Zwartsluis
advies en dienstverlening ouderen
Purperreigerlaan 138
8064 DC Zwartsluis
tel. 038-386 75 12
info@arcon.nl
www.seniorenoverijssel.nl
Stichting Welzijn Senioren Kampen
advies en dienstverlening ouderen
Vloeddijk 79
8261 GE Kampen
tel. 038-33 16 411
info@sws-kampen.nl
www.sws-kampen.nl
ut Huus
advies en dienstverlening
Jan Schamhartstraat 5
8121 CM Olst
tel. 0570-68 39 39
www.uthuus.nl
WijZ Stedelijk Bureau
Zwolle
advies en dienstverlening
Bitterstraat 57
Postbus 1378
8001 BJ Zwolle
tel. 038-851 5700
info@wijz.nu
www.wijz.nu
Verzorgingshuis
Driezorg
Rivierenhof
verzorgingshuis
Zijpe 4
8032 HX Zwolle
tel. 038-453 6711
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl
Driezorg
Kievitsbloem
verzorgingshuis
Patriottenlaan 3
8014 XP Zwolle
tel. 038-453 6711
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl
Driezorg
Havezathe
verzorgingshuis/kleinschalig wonen
Gombertstraat 350
8031 MK Zwolle
tel. 038-453 6711
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl
Driezorg
De Venus
woonzorgcentrum
Spoolderbergweg 19
8019 BB Zwolle
tel. 038-421 8482
info@driezorg.nl
www.driezorg.nl
Driezorg
Woonzorgcentrum Berkumstede/De Wissel
Erasmuslaan 50
8024 CS Zwolle
tel. 038-453 5597
berkumstede-dewissel@driezorg.nl
www.driezorg.nl/nl/locaties/woonzorgcentrum-berk...
IJsselheem
De Amandelboom
verzorgingshuis
Wederiklaan 2
8265 DC Kampen
tel. 038-376 6540
receptie.amandelboom@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
Margaretha
woonzorgcentrum
Burgwal 45
8261 EP Kampen
tel. 038-339 4394
receptie.margaretha@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
De Schans
prot.chr. Verzorgingshuis
Purperreigerlaan 34
8064 DC Zwartsluis
tel. 038-386 7133
receptie.schans@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
De Vijverhof
woonzorgcentrum
Vijverhof 19
8265 GJ Kampen
tel. 038-331 5666
devijverhof@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
IJsselheem
Werkeren
woon-, zorg- en dienstencentrum
Werkerlaan 50
8043 LK Zwolle
tel. 038-425 9509
www.ijsselheem.nl
Rosengaerde
woonzorgcentrum
Pastoriestraat 1
7721 CT Dalfsen
tel. 0529-431 541
info@rosengaerde.nl
www.rosengaerde.nl
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
De Molenhof
woonzorgcentrum
Assendorperdijk 132
8012 EJ Zwolle
tel. 038-421 1875
cwzw@zgijv.nl
www.zgijv.nl
Zorgspectrum Het Zand
De Berghorst
verzorgingshuis
Ebbinge Wubbenlaan 80
7951 AZ Staphorst
tel. 0522-466 500
info@hetzand.nl
www.hetzand.nl
Zorgspectrum Het Zand
De Hulstkampen
verzorgingshuis
Raiffeissenstraat 1
7711 JE Nieuwleusen
tel. 0529-478 100
info@hetzand.nl
www.hetzand.nl
Zorgloket maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.00 uur
Zorgspectrum Het Zand
Het Wooldhuis
verzorgingshuis met verpleegafdeling
Paalweg 10
8141 RV Heino
tel. 038-468 7600
info@hetzand.nl
www.hetzand.nl
Zorgspectrum Het Zand
Het Weijtendaal
verzorgingshuis met verpleegafdeling
Slotpark 1
8131 DW Wijhe
tel. 038-468 7600
info@hetzand.nl
www.hetzand.nl
WMO
IJsselheem
Zorg Thuis
Burg. Vos de Waelstraat 1
8011 AS Zwolle
tel. 038-426 3700
www.ijsselheem.nl
MEE Nederland
landelijk
ondersteuning bij leven met een beperking
tel. 0900 999 88 88.
info@meenederland.nl
www.mee.nl
WMO-loket
Gemeente Dalfsen
Burgemeester van Bruggeplein 1
Dalfsen
tel. 0529-488 343
wmoloket@dalfsen.nl
www.wmoloketdalfsen.nl
ma-vr 08.30 - 12.30 uur
WMO-loket
Gemeente Kampen
Stadhuis - Burg. Berghuisplein 1
8261 DD Kampen
tel. 038-337 2255
wmo@kampen.nl
www.kampen.nl/Zorg-en-welzijn/Wet-maatschappelij...
ma-vr 09.00 - 15.00 uur
WMO-loket
Gemeente Olst-Wijhe
Raadhuisplein 1
8131 BN Wijhe
tel. 14-0570
gemeente@olst-wijhe.nl
www.wmoloket.olst-wijhe.nl
ma-vr 09.00 - 12.00, woe 13.30 - 16.30 uur, vr 13.30 - 15.30 uur
WMO-loket
Gemeente Staphorst
Gemeentehuis - Binnenweg 26
7951 DE Staphorst
tel. 0522-467 487
wmo@staphorst.nl
www.wmoloketstaphorst.nl
ma-vr 08.30 - 12.00 uur
WMO-loket
Gemeente Zwartewaterland
Gemeentehuis - Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
tel. 038-385 3176
info@zwartewaterland.nl
www.wmoloket.zwartewaterland.nl/
di en do 13.00 - 16.30 uur
WMO-loket
Gemeente Raalte
Zwolsestraat 16
8101 AC Raalte
tel. 0572-347 799
info@raalte.nl
www.wmoloket-raalte.nl
di 08.30-12.00 uur
ZorgWijzer
landelijk
verwijst naar juiste zorginformatie, zorgvormen en zorgloketten
info@zorgwijzer.nl
www.zorgwijzer.nl/zorgkompas
voorlichtings- en vergelijkingswebsite
Wonen met zorg
IJsselheem
Werkeren
woon-, zorg- en dienstencentrum
Werkerlaan 50
8043 LK Zwolle
tel. 038-425 9509
www.ijsselheem.nl
Servicepunt Zorgwoningen
samenwerkende organisaties in Zwolle
Postbus 658
8000 AR Zwolle
tel. 038-456 1855
info@servicepuntzorgwoningen.nl
www.servicepuntzorgwoningen.nl
Solace Zorghotel
particuliere zorg
Statenweg 3
8141 SH Heino
tel. (0572) 39 86 00
fax (0572) 39 86 21
info@solace-hotel.nl
www.solace-hotel.nl
luxe alternatief voor ouderenzorg
ZGR
Diverse locaties
Zorg in het hart van Salland, met welzijn wonen en zorg
Kerkstraat 3
8102 EA Raalte
tel. 0572 744 050
www.zgr.nl
Als specialist in dementiezorg bieden wij steun en begeleiding daar waar het nodig is, op allerlei manieren.
Woningaanpassingen
Alzheimershop
praktische producten en therapieën
landelijke webshop
Tilburg
tel. 013-5363807
info@alzheimershop.nl
www.alzheimershop.nl
Ergotherapie IJsselheem
regio Zwolle
bij ouderen met dementie
tel. 038-424 2050
ergo@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
Ergotherapie IJsselheem
regio Kampen/Zwartewaterland
bij ouderen met dementie
tel. 038-339 44 88
ergo@ijsselheem.nl
www.ijsselheem.nl
Ergotherapie Isala
Behandeling voor dementerenden en hun mantelzorgers
tel. 038-424 2607
ergotherapie@isala.nl
www.isala.nl/ergotherapie
MEE Nederland
landelijk
ondersteuning bij leven met een beperking
tel. 0900 999 88 88.
info@meenederland.nl
www.mee.nl
PasAan
landelijk
thuis wonen met zorg
tel. 035-6948294
info@pasaan.nl
www.pasaan.nl/
voor woonoplossingen (bijv. mantelzorgwoning, zorgkamer) voor mensen met een zorgvraag
Sociaal wijkteam Zwolle
Gemeente Zwolle
https://swtzwolle.nl/overdewijkteams
tel. 14038
www.swtzwolle.nl/wtcontact
www.swtzwolle.nl
ma-vr 09.00 - 17.00 uur
Vilans
landelijk
Hulpmiddelenwijzer
tel. (030) 789 23 00
info@vilans.nl
www.hulpmiddelenwijzer.nl/
Welthuus
hulp bij behouden zelfstandigheid
Energieweg 3
8017 BE Zwolle
tel. 038 26 000 43
bureau@welthuus.nl
www.welthuus.nl/
(thuis) technologie, advies en begeleiding
WMO-loket
Gemeente Dalfsen
Burgemeester van Bruggeplein 1
Dalfsen
tel. 0529-488 343
wmoloket@dalfsen.nl
www.wmoloketdalfsen.nl
ma-vr 08.30 - 12.30 uur
WMO-loket
Gemeente Kampen
Stadhuis - Burg. Berghuisplein 1
8261 DD Kampen
tel. 038-337 2255
wmo@kampen.nl
www.kampen.nl/Zorg-en-welzijn/Wet-maatschappelij...
ma-vr 09.00 - 15.00 uur
WMO-loket
Gemeente Olst-Wijhe
Raadhuisplein 1
8131 BN Wijhe
tel. 14-0570
gemeente@olst-wijhe.nl
www.wmoloket.olst-wijhe.nl
ma-vr 09.00 - 12.00, woe 13.30 - 16.30 uur, vr 13.30 - 15.30 uur
WMO-loket
Gemeente Staphorst
Gemeentehuis - Binnenweg 26
7951 DE Staphorst
tel. 0522-467 487
wmo@staphorst.nl
www.wmoloketstaphorst.nl
ma-vr 08.30 - 12.00 uur
WMO-loket
Gemeente Zwartewaterland
Gemeentehuis - Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
tel. 038-385 3176
info@zwartewaterland.nl
www.wmoloket.zwartewaterland.nl/
di en do 13.00 - 16.30 uur
WMO-loket
Gemeente Raalte
Zwolsestraat 16
8101 AC Raalte
tel. 0572-347 799
info@raalte.nl
www.wmoloket-raalte.nl
di 08.30-12.00 uur
Woontechniek
landelijk
hulpmiddelen bij thuis wonen
tel. 087-8736 754
info@trivici.nl
www.woontechniekhulp.nl
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Het Zonnehuis
zorg-en servicecentrum
Nijenhuislaan 175
8043 WB Zwolle
tel. 038-457 4574
cwzw@zgijv.nl
www.zgijv.nl
ZorgWijzer
landelijk
verwijst naar juiste zorginformatie, zorgvormen en zorgloketten
info@zorgwijzer.nl
www.zorgwijzer.nl/zorgkompas
voorlichtings- en vergelijkingswebsite