Activiteiten kalender - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Alzheimer Trefpunt - Zwartsluis

maandag 21 januari 2019 om 19.30 uur

Het Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, wisselen informatie uit over dementie en mogelijkheden voor hulp. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café.

De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 21 januari 2019

Locatie:
   d’Olde Sluuspoort, Handelskade 25 in Zwartsluis.

Tijdstip:     Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Onderwerp:  ‘Oma, mag ik mijn pop terug?’

Mark Haayema maakt in zijn boek het zware onderwerp dementie op een begrijpelijke manier bespreekbaar. Over hoe iemand met dementie achteruitgaat en de grip op het leven steeds meer verliest.

Spreker:            Mark Haayema, auteur van het boek.

Kosten:             toegang en koffie/thee gratis;
                         collectebus voor vrijwillige bijdrage voor de organisatie

Contactadressen:
Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland, Burgwal 45A, 8261 EP  Kampen, tel. 038 4691500;
e-mail: kampen-zwartewaterland@alzheimertrefpunt.nl.
Zwartewaterland: welzijns-/mantelzorgconsulent, tel. 06-13014955.

« activiteiten overzicht