Activiteiten kalender - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Alzheimer Trefpunt - Kampen

maandag 5 maart 2018 om 18.00 uur

Het Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, wisselen informatie uit over dementie en mogelijkheden voor hulp. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café.

De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 5 maart 2018 

Locatie:
          Woonzorgcentrum ‘De Vijverhof’, Vijverhof 19 in Kampen

Tijdstip:          Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Onderwerp:    'Vrijheid en veiligheid bij dementie, thuis en
                        in een zorginstelling'.
                        Over mogelijkheden om mensen met dementie zo lang mogelijk
                        hun vrijheid te laten behouden, met voldoende waarborgen
                        voor veiligheid.

Spreker:          Jan Heijning, zorgadviseur bij Viattence

Toegang en eerste kopje koffie gratis, overige consumpties € 1,- per stuk; geen pinautomaat aanwezig. Collectebus voor vrijwillige bijdrage voor organisatie van deze avonden.

Contactadressen:

-      Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland, Vloeddijk 79, 8261 GE  Kampen, tel. 038 332 5550; e-mail: kampen-zwartewaterland@alzheimertrefpunt.nl
-      Zwartewaterland: welzijns-/mantelzorgconsulent, tel. 06-1301 4955

 

« activiteiten overzicht