Activiteiten kalender - Netwerk Dementie IJssel-Vecht

lettergrootte

Alzheimer caf� in Hasselt

maandag 20 maart 2017 om 18.30 uur

Het Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, wisselen informatie uit over dementie en mogelijkheden voor hulp. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café.

De eerstvolgende bijeenkomst in Hasselt is op maandag 20 maart 2017

Locatie:
������� Woonzorgcentrum 'De Hazelaar', Het Gasthuysland 300 in Hasselt

Tijdstip:�������� Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Onderwerp:��� Vrijheid en veiligheid bij dementie, zowel in de thuissituatie
���������������������� als in een zorginstelling.

Spreker:�������� een deskundige van Alzheimer nederland

Toegang en eerste kopje koffie gratis, overige consumpties � 1,- per stuk; geen pinautomaat aanwezig. Collectebus voor vrijwillige bijdrage voor organisatie van deze avonden.

Contactadressen:

-����� Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland,
Vloeddijk 79, 8261 GE� Kampen, tel. 038 332 5550;
e-mail: kampen-zwartewaterland@alzheimertrefpunt.nl
-����� Zwartewaterland: welzijns-/mantelzorgconsulent, tel. 06-1301 4955

« activiteiten overzicht